Tilbakeblikk

1924

Gratulasjon

«21. juli fylder Wesmann-Kjær 50 aar

Han kunde gjerne ventet med det til en beleiligere datum, synes vi, hans venner! Nu gaar vi glip av en festlig aften, hvor vi riktig skulde muntret os ved at repetere hans vita – for en film det skulde blit!

Først og fremst er han nu tandlæge, fremragende baade som praktiker og foreningsmand. ...

Og likevel har han faat tid til at dyrke andre interesser!

For over 11 aar siden var han med at stifte foreningen «Kristiania sportsskyttere» og har siden uavbrutt staat som dens formand. Den energi og interesse han har lagt i dette arbeide er da ogsaa alment kjendt og skattet, og resultatet har været, at foreningen ved de siste olympiske konkurranser har kunnet repræsentere vort land med megen ære. ...»

Fra personaliaspalten, Tidende nr. 6, juli 1924

1974

Om efterutdannelse

«Tidende:Hva synes presidenten om det tilbud efterutdannelsen har i dag?

– En del kurs kan virke perifere og lite praktiske. Allikevel ser man ofte litt uaktuelle kurs bli godt besøkt, noe jeg mener skyldes det store behov mange har for å møte kolleger og prate fag. Pausene kan derfor være like berikende. Når det gjelder kurs har jeg personlig et par ønsker: At kursgivere avgjort deler flere av sine negative erfaringer og tilfeller med kursdeltagerne. At man får se bilder av mislykkede kasus og høre hvorfor de ble mislykkede. I et yrke som vårt er det jo slik at man ikke bare lærer av sine egne feil, men nesten like meget av andres. Videre tror jeg det har stor verdi om der kan legges opp flere kurs hvor klinikkhjelperskene blir tatt med. Det vil kunne ha betydning for samarbeidet på kontoret og bidra til en bedre team-innstilling hos alle parter.»

Fra et intervju med NTFs president, Odd Hauge i Tidende nr. 6, juni, 1974

2014

Ansiktstraumatologi i Pondus

«113 kjeve- eller tannskader er registrert i Pondusbladene. 9 av disse var selvforskyldte, 12 var skader under fotballkamp. De resterende var med få unntak voldsrelatert. Kun ett voldsoffer er kvinne (Ponni-Petra), men i voldstilfellene var det 62 ganger kvinner som sto for skadene. …

Dårlige sjekkereplikker i alkoholrus (eksempler kan være: «Du svetter lite til å være så feit» eller «Du er støvete - la meg feie over deg») er hyppigste årsak til at disse figurene ender opp som voldsofre. …

Av spesiell interesse kan det nevnes at iatrogene kjeveskader er påført pasienter av tannlege som del av terapi ved to anledninger. En iatrogen og villet kjeveleddsluksasjon er dokumentert, ved en annen anledning ble dynamitt benyttet for multiple ekstraksjoner hos en periopasient.

De fleste skadene skyldtes stump vold uten redskap, men både bløtkaker, førstehjelpskoffert, golfkøller, en pose med kald betasuppe og ved to anledninger fisk har vært benyttet under voldsutøvelsen.»

Fra «Ansiktstraumatologi i litteraturen. En analyse av tann- og kjeveskader i Pondus og Asterix», Tidende nr. 6, 2014