Hva sier studentene?

Hverdagen som tannlegestudent i utlandet

Det å studere odontologi i utlandet er åpenbart ganske annerledes enn å studere i Norge – men hvor ulikt er det egentlig?

Tekst:
OlineKihlman 

Styremedlem i NTF Student

Tekst:
Thea BjørkhaugenBjørnestad 

Styremedlem i NTF Student

Under årets NTF-møtehelg fikk vi i hvert fall et tydelig og håndfast svar på at det tidvis kan være veldig stor forskjell. Da vi spurte de norske studentene om hvor mange fødsler de hadde sett på skolen, brøt alle ut i latter. Det som på mange måter er en selvfølge for oss på ett studiested (les: Polen), var åpenbart ikke en selvfølge på et annet studiested (les: Norge).

For oss som er tannlegestudenter i Krakow, er hver dag fylt med undervisning, klinisk praksis og selvstudium. Undervisningen foregår på engelsk, og vår kliniske praksis er organisert slik at vi har faste tider på de forskjellige avdelingene som perio, kirurgi, ortho, endo og cons, og gjør behandling deretter.

Vi jobber nesten alltid i par, der den ene assisterer og den andre jobber som tannlege, og så roterer vi og bytter roller mellom hver pasient. Den måten å jobbe på gjør det lettere for oss å arbeide så ergonomisk riktig som mulig, samtidig som det sikrer at vi alltid har en partner å diskutere og samarbeide med. God hygiene står alltid sentralt. I tillegg til den universelle prosedyren med hansker og uniform, jobber vi også med «cap» og «face-shield», og pasienten må ha på beskyttelsesbriller.

Studiehverdagen vår er fullpakket med obligatorisk oppmøte, Vi har både nødvendige og interessante fag, men også noen mindre populære og tidkrevende fag. Listen er lang, men for å nevne noen, så har vi blant annet dermatologi, svangerskapets fysiologi og oftalmologi. Dette kan til tider føles veldig unødvendig i en allerede hektisk hverdag.

Grunnen til at vi har alle disse fagene er at vi ved fullført utdanning får tittelen DDS, som står for «Doctor of Dental Surgery». Selv om disse fagene kanskje virker unødvendige for oss som skal hjem til Norge etter endt studie, er de viktige for den internasjonale anerkjennelsen av graden vår.

I motsetning til Norge, hvor man vanligvis har et par store eksamener i semesteret, har vi i stedet mange prøver eller «midterms», i tillegg til store eksamener i januar og juni. Det kan minne litt om oppbygningen av videregående skole. Vi har ofte en eller flere vurderinger i uka, hver uke. Dette kan naturligvis bidra til å holde fokus gjennom hele semesteret, men det kan også skape noe stress og press. Noen kan nok føle på at det er uutholdelig i fem år.

Semestrene er veldig intensive, men til gjengjeld har vi mye ferie. Det er verdt å merke seg at det i sommerferien er et krav at vi skal tilbringe en måned på klinikk og gjennomføre konkrete oppgaver gitt fra skolen. Dette for å få relevant erfaring. Dersom man ikke finner en arbeidsplass hjemme i Norge, har universitetet et tilbud om å fullføre «clerkship» der.

Alt i alt er det å være student i Krakow en helt fantastisk opplevelse. Byen er ikke bare vakker og historisk interessant, men den er også relativt rimelig å både å bo og leve i. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at inflasjonen har satt sine spor, også i Polen – og at valutakursen ikke akkurat spiller krona god. Men til tross for det, så er det fremdeles billigere å bo i Polen enn i Norge.

Det å være norsk tannlegestudent i utlandet, gir en unik mulighet til å komme tett på en annen kultur og lære mer om verden, og ikke minst seg selv.