Engasjement og klar tale, takk!

Morten HarryRolstad 

Generalsekretær i NTF

Foto: Kristin Aksnes.

Mandag 3. august 1987 er en dato jeg aldri kommer til å glemme. Selv om det står 1. august i ansettelseskontrakten, så var det denne dagen jeg for første gang, med en viss ærbødighet, gikk inn gjennom døren til NTFs sekretariat i Kronprinsens gate 9 i sentrum av Oslo, som ansatt. Siden er det blitt mange dager, faktisk hele 13 484 kalenderdager fra start til mål, dvs 30. juni 2024. Det utgjør 9 316 arbeidsdager. Gode dager, nesten samtlige, på jobb for og med NTFs medlemmer, i min egen forening.

Det har vært et privilegium!

På mitt første representantskapsmøte, i 1987, overhørte jeg for første gang det litt kritisk ladete spørsmålet «Hva gjør de egentlig, alle disse som jobber i sekretariatet?» fra en av representantene. Og misforstå meg rett, det er et helt legitimt og fornuftig spørsmål, da som nå. Det både kan og bør stilles av NTFs mange engasjerte og oppegående tillitsvalgte, og det fortjener gode og grundige svar. For det er medlemmene som betaler regningen, i form av kontingent, kursavgifter og annonser, og de tillitsvalgte er deres utpekte representanter med rett og plikt til å følge med på foreningens virksomhet. «Hva får vi egentlig igjen for medlemskapet vårt» er et velkjent spørsmål. Og hva er svaret?

NTFs visjon er kort og konsis: Vi vil ha dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god munnhelse. Intet mindre. Ambisiøst, ja visst. Men vi jo må våge å strekke oss etter det beste. Vi er tross alt akademisk utdannet helse­personell. NTF er foreningen for alle tannleger i Norge, for alle som jobber offentlig eller privat, i store eller små virksomheter, i små bygder eller store byer. Det aller viktigste som binder oss sammen, er vårt faglige fellesskap, vår odontologiske grunn­utdanning. Det gir et sterkt grunnlag for å holde sammen også på det interessepolitiske området.

NTF skal fremme tannlegenes interesser overfor politiske miljøer, myndigheter og fagmiljøer. NTF skal rådgi medlemmene i yrkes- og arbeidslivsrelaterte spørsmål. NTF skal være den viktigste leverandøren av etterutdanning til tannleger. Det er ganske heftig. Klarer vi det? Når vi fram med våre budskap, får vi gjennomslag i politikken? Leverer vi de beste kursene, den beste juridiske rådgivningen? Klarer vi å få formidlet alt vi kan, vil og vet til dere medlemmer? Det er det bare dere som kan fortelle oss. Gjør det!

Klar tale går aldri av moten!

Det er helt OK å dele tanker og synspunkter på sosiale medier. Men for å hjelpe foreningen din med å bli en stadig sterkere og stødigere stemme som kan bidra konstruktivt og kreve noe tilbake på vegne av både medlemmene, pasientene og befolkningen som helhet, er det viktig at du sier det til oss, i lokalforeningen, til dine tillitsvalgte lokalt og sentralt eller til oss i sekretariatet. Vi er her for å gjøre jobbene dere setter oss til, og da trenger vi både ris og ros. Klar tale går aldri av moten. Det er dessuten god hjelp til selvhjelp!

Vi er stolte av at medlemmene har stor tro på oss sentralt, i NTFs styrer og sekretariat. «Hvorfor gjør ikke NTF noe med – (fyll inn selv: lønnssystemet, pensjonsordningen, helselovgivningen, skattesystemet, regnskapslovgivningen, Helfo-satsene mv.)» er noe vi jevnlig hører. Særlig når myndighetene presenterer nye krav og pålegg til tannlegestanden. Tvil aldri på at vi jobber hardt med alt dette, kontinuerlig, og at vi er like skuffet som dere, av og til ganske forbannet, når våre synspunkter ikke blir tatt hensyn til eller vi rett og slett blir uteglemt.

NTF er en forening av og for medlemmer. Det er du, dine kullkamerater, kolleger på klinikken og i lokal­foreningen som ER Den norske tannlegeforening. Uten deg er vi ingenting. NTF trenger deg. Vi trenger at du er engasjert, kritisk, krevende, støttende – kort sagt at du bidrar, og at du sier hva du mener.

For meninger er viktige. Meninger skal brytes. Og meninger kan forandres. Heftige diskusjoner kan noen ganger flytte fjell. Jeg husker godt da en markant leder for de offentlig ansatte tannlegene gikk på representantskapets talerstol for n’te gang og modig slo fast at han, til sin forbauselse, måtte konstatere at han var uenig med seg selv! Sånt står det respekt av.

Jeg runder av med det afrikanske ordtaket; Hvis du vil gå fort – gå alene. Hvis du vil gå langt – gå sammen med noen. Vi er så få i denne standen av tannleger her i landet. Det gjør det enda viktigere at vi går sammen, skulder ved skulder, og står opp for det som virkelig betyr noe. Det har vi gjort i alle mine år i NTF. Det er jeg umåtelig stolt av å ha fått være med på. Stor takk.