Ingen fakultetsfusjon mellom medisin og odontologi

Foto: Universitetet i Oslo.

For andre gang er konklusjonen at en fusjon mellom Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) ikke er å anbefale.

Fungerende administrerende direktør ved Veterinærinstituttet, Øyvind Fylling-Jensen, har ledet arbeidsgruppen som har vurdert fusjonen.

– Gruppen vurderer enstemmig at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med en prosess for å slå sammen de to fakultetene. På bakgrunn av det vil jeg orientere universitetsstyret om at rapporten er mottatt, hva tilrådingen er og at vi ikke vil gå videre med dette, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen (bildet) ved UiO til Uniforum.

I 2023 varslet universitetsledelsen at den ville vurdere de positive og negative sidene ved å slå sammen Det medisinske fakultetet og Det odontologiske fakultetet. Sistnevnte er det eneste fakultetet for odontologi i Norge. Ved UiT Norges arktiske fakultet er odontologi en del av Det helseviten­skapelige fakultetet, og ved Universitetet i Bergen en del av Det medisinske fakultetet.

De ansatte ved Det odontologiske fakultetet sa tydelig ifra at de var motstandere av fusjonen. Dekan Tiril Willumsen fortalte at den plutselige beskjeden opplevdes som en stor belastning for mange ansatte.

Universitetsledelsen ved UiO skrev at de ville «vurdere om det er synergier innenfor forskning, utdanning og innovasjon som taler for en felles organisering av de to fakultetene».

Det er det altså ikke, ifølge arbeids­gruppa som nå har sett på saken.

— Gruppa har lagt fram en grundig rapport. Kartleggingen er god, analysen er god og tilrådningen er veldig tydelig. Det er sånn man ønsker at en rapport skal være, sier Arne Benjaminsen.

Allerede i 2020 ble det undersøkt om det var en god ide å slå sammen Det medisinske fakultetet og Det odontologiske fakultet. Konklusjonen var også den gang nei. Likevel valgte universitetsledelsen altså å starte ny prosess i 2023.