Markant økning av antibiotikaresistente bakterier

Antall personer i Norge smittet med antibiotikaresistente bakterier økte i 2023 sammenlignet med 2022. Folkehelseinstituttet (FHI) er særlig bekymret for økningen av karbapenemase-produserende bakterier (CPO). I 2023 ble 251 personer meldt smittet, sammenlignet med 180 personer i 2022, og 68 personer i 2021.

– Økningen av CPO er svært bekymringsfull fordi de kan gi alvorlige infeksjoner, og vi har svært begrensede, noen ganger ingen, effektive antibiotika som fungerer, sier overlege Miriam Sare ved FHI.

– Økningen av CPO skyldes trolig en kombinasjon av utenlandsreiser og migrasjon til Norge fra land med høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til norske sykehus har også bidratt, sier Miriam Sare.

Etter en nedgang i antall personer smittet med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) i 2020 og 2021, som sannsynligvis var påvirket av restriksjoner i forbindelse med pandemien, har det vært en økning. I 2023 ble 2 545 personer meldt smittet med MRSA, en økning på 25 prosent sammenlignet med 2022 (2008 personer). Antall smittede personer med MRSA er nå tilbake på nivå med årene før pandemien. Økningen har trolig sammenheng med utenlandsreiser og migrasjon til Norge.

Til sammen 151 personer ble meldt smittet med resistente enterokokker i 2023, sammenlignet med 107 smittet i 2022 Det var en økning på 41 prosent fra 2022, men lavere enn i årene før koronapandemien.