Helsedata kommer raskere

Foto: Yay Images.

Forskere som har søkt om helsedata fra registrene, får nå tilgang på data betydelig raskere enn før, skriver Folkehelseinstituttet (FHI). En felles innsats fra Helsedataservice og registerforvalterne har tatt ned antall saker i kø til en brøkdel av det den var for ett år siden.

Det er spesielt køen om data fra legemiddelregisteret som har vært lang. Etter en omfattende tiltaksplan fra august 2023, er det nå levert ut data til alle søkere som har ventet mer enn ett år etter at innsendt søknad var fullstendig. Målet er å levere ut data til de aller fleste søknadene som kom inn i 2023 innen utgangen av juni 2024. I løpet av høsten 2024 er målet å kunne levere ut data i tråd med gjeldende frister.

– Dette er et arbeid vi har prioritert høyt hos oss de siste månedene. Det er godt å se resultatene, og det inspirerer til videre arbeid for å effektivisere og samkjøre registerfeltet hos oss i FHI, sier direktør for område for helsedata og digitalisering i FHI, Christine Bergland.

Generelt utleveres data fra Kreftregisteret og fra smittevernregistrene innenfor fristene på 30 og 60 dager.

For Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er situasjonen også bedre enn i fjor. Det er en nedgang i ventetiden på utlevering til forskning, og i 2024 vil FHI arbeide for å korte ned ventetiden ytterligere. Omtrent 85 prosent av datautleveringene fra NPR og KPR er til myndighetsformål, og disse utleveringene er alltid i rute.