Salget av reseptfrie smertestillende gikk ned i 2023

Foto: Yay Images.

Salget av reseptfrie smertestillende og febernedsettende legemidler er redusert med syv prosent i 2023, sammenlignet med toppåret 2022. Salget er likevel på et høyere nivå enn før pandemien, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Selv om det reseptfrie salget av legemidler mot smerte og feber gikk ned med 7 prosent målt i doser i 2023 sammenliknet med toppåret 2022, var salget ni prosent høyere enn i 2019, viser nye tall fra FHI.

Paracetamol er det mest solgte reseptfrie legemidlet mot feber og smerte, etterfulgt av ibuprofen.

Det ble i 2023 totalt solgt i overkant av 11 millioner pakninger med paracetamol, en nedgang på seks prosent sammenliknet med 2022 målt i doser. Paracetamol utgjorde 59 prosent av det totale salget reseptfrie smertestillende legemidler i 2023. 60 prosent av dosene ble solgt i dagligvarehandelen (dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner).

– Paracetamol er i de fleste tilfeller førstevalg ved behandling av smerter og feber på grunn av lite bivirkninger ved bruk av anbefalte doser, sier seniorrådgiver Kristine Olsen i Folkehelseinstituttet.

Salget av reseptfri ibuprofen gikk ned med ni prosent i 2023 sammenliknet med 2022 målt i doser. Ibuprofen utgjorde 32 prosent av det totale salget av reseptfrie smertestillende midler i 2023. Reseptfritt selges ibuprofen i større grad i apotek enn i dagligvarehandelen målt i doser.

Salg av andre smertestillende legemidler som naproksen, kombinasjonspreparater med fenazon og koffein, acetylsalisylsyre (Aspirin®) og paracetamol i kombinasjon med acetylsalisylsyre og/eller koffein (Paralen® og ParacetDuo®) utgjør en liten andel av det reseptfrie salget av smertestillende og febernedsettende legemidler.

Totalt ble det solgt nesten 8,8 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nesespray og nesedråper. Etter en stigende trend i salg av nesespray over flere år, med unntak av 2020, var salget i 2023 omtrent uendret fra 2022. Likevel var nesespray det mest solgte reseptfrie legemiddelet i Norge i 2023 målt i doser.

Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet (FHI) tall fra sin grossistbaserte legemiddelstatistikk om salget av reseptfrie legemidler det foregående året. Grossistene rapporterer salget til FHI, som analyserer, kommenterer og publiserer dem. Grossistbasert legemiddelstatistikk omfatter alt salg av legemidler fra grossist til apotek, dagligvare (inkludert kiosker og bensinstasjoner) og institusjoner.