Tilbakeblikk

1924

«Fra hovedstyrets forhandlinger

Ekspederte skrivelser:

  1. Dansk tandlæge Nørby om tilladelse til at praktisere paa Stord.

    • Andragendet anbefaltes ikke indvilget.

  2. Tysk tandlæge A.B., Balestrand – der er autoriseret «indtil videre»om tillatelse til at praktisere i Nordre eller Søndre Fron eller Støren i Sør-Trøndelag.

    • Enstemmig besluttedes at henstille til departementet at autorisationen ikke invilges og at autorisasjonen inddrages.

  3. Tandlæge fru O.Ø., Koppang, for sin danske assistent frøkenP., for den tid fru Ø. av helbredshensyn er forhindret fra at praktisere.

    • Andragendet anbefaltes enstemmig indvilget

Fra Tidende nr. 5, april 1924

1974

«Prognoser og behovet for tannleger

Det anses essensielt bl.a. for planleggingen av tannhelsetjenesten at behovet for tannleger i kommende tider må beregnes. Videre er utbyggingen av utdannelseskapasiteten for tannleger avhengig av slike beregninger. Tannlegene er naturlig nok også interessert i å få fastslått behovet, bl.a. fordi overkapasitet av tannleger vil resultere i underbeskjeftigelse. …

Det er derfor klart at de regneeksempler som ligger til grunn for prognosene kan slå feil. Men hvorfor slår de så ofte feil? I Norge snakket man for 2–3 år siden om markert tannlegemangel; det var beordring av tannleger til offentlig tjeneste osv. I dag snakkes det om overproduksjon av tannleger. …

Samfunnsodontologien er under utbygging i Norge. Oppgavene som skal tas opp er mange og betydningsfulle. Kriteriene for prognoseberegninger av tannlegebehovet bør bli høyt prioritert ved valg av arbeidsoppgaver.»

Fra Leder i Tidende nr. 5, mai 1974

2014

«Nettportaler – skal vi bry oss?

Den digitale utviklingen har vært enorm de siste årene. Verden har på en måte blitt litt mindre. «Alle» er på nett nesten hele tiden. Om det ikke er på PCen, så er vi på nettbrett eller på telefonen. Vi kommuniserer nærmest uavbrutt, og sosiale medier gjør at informasjon sprer seg raskt og enkelt til «alle». …

NTF fikk Ipsos MMI til å utføre en undersøkelse i februar 2014. Resultatene viser det vi har hatt en følelse av. Verken hvakostertannlegen.no eller legelisten.no er veldig godt kjent i befolkningen. 86 prosent oppgir at de ikke har hørt om hvakostertannlegen.no, og hele 92 prosent at de ikke kjenner til legelisten.no. Av dem som har hørt om hvakostertannlegen.no, oppgir kun fire prosent at de har vært inne på siden, og da kun for å se, ikke for aktivt å finne en ny tannlege. Kun to prosent oppga å ha vært inne på legelisten.no.

Dette viser det vi har hevdet, nemlig at pasientene våre stort sett finner seg en tannlege de er fornøyd med og stoler på, og blir der.»

Fra Presidenten har ordet, Tidende nr. 5, mai 2014