Helsepersonellundersøkelsen om e-helse

Helsepersonells tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge er uendret fra 2022 til 2023: 53 % er fornøyde, mens andelen misfornøyde er 14 % i 2023. Ser vi på utviklingen fra 2019 til 2023, har tilfredsheten økt med 6 prosentpoeng. 

Nesten halvparten av helsepersonell har i liten grad tilgang til nødvendig informasjon om pasienter fra andre virksomheter i 2023. Dette funnet understrekes av et annet funn i undersøkelsen: Helsepersonell som ønsker seg flere muligheter for digital kommunikasjon, ønsker seg oftest samhandlingsløsninger.  

– Å styrke muligheten for samhandling på tvers av tjenesten er noe av det aller viktigste vi jobber med på digitaliseringsområdet. Her er vi godt i gang med mange viktige tiltak, som pasientens legemiddelliste, pasientens journaldokumenter og pasientens prøvesvar, sier avdelingsdirektør Siv Ingebrigtsen.   

Les rapporten her: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/helsepersonellundersokelsen-om-e-helse-2023