Spør advokaten

Tilskudd til NPE – ved oppstart 1. august og ved sykefravær

ElinKværnø 

Advokat og leder av NTFs avdeling for jus og arbeidsliv

Spørsmål 1:

Jeg skal starte på klinikken den 1. august. Må jeg betale fullt tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for hele året?

Svar:

Nei da, du betaler da halvt tilskudd dette første året. Husk å oppdatere årsverkets størrelse ved den neste årlige oppdateringen.

Spørsmål 2:

Jeg ser at jeg kommer til å bli langtidssykmeldt. Hvordan håndteres tilskuddet til NPE?

Svar:

Du kan melde opphør for inneværende år. Utmeldingsdato skal settes til siste dag med ytelse av helsehjelp i privat helsetjeneste. Hvis det er vanskelig å forutse sykefravær, er det en mulighet å endre i ettertid.

For veiledning om hvordan endringer rent praktisk kan gjøres anbefales det å ta kontakt med NPE.