Jan Henrik Parow

1931–2024

Foto: Privat.

Tannlege Jan Henrik Parow gikk ut av tiden på selveste skuddårsdagen 29. februar 2024, 93 år gammel.

Jan Henrik Parow ble født i Svolvær 15. februar 1931 med tysk far og norsk mor. Han bodde deler av sin barndom i Tyskland før han kom til Norge og Harstad i 1945. Han tok tannlegeeksamen i München i 1956 og tilleggskurs i Oslo i 1957 for å få norsk autorisasjon. De første årene jobbet han som militærtannlege ved Porsangmoen, Bardufoss og Harstad før han ble distriktstannlege i Sjøvegan i 1957 og deretter skoletannlege i Lierbyen fra 1958. I 1959 kom Jan til Trondheim hvor han startet sin egen private tannlegepraksis. Det ble en travel privatpraksis som han drev fram til sen pensjonering. I tillegg var han timelærer ved tannhelsesekretærutdanningen i Trondheim.

Jan var en svært engasjert mann som gladelig påtok seg oppgaver, og han fikk derfor en rekke tillitsverv både sentralt og lokalt i Den norske tannlegeforening (NTF). Han startet sin karriere som medlem av opplysningskomiteen i Sør-Trøndelag tannlegeforening (STTF) på 1960-tallet og ga seg ikke før et godt stykke utpå totusentallet – da som informasjonssekretær og kollegahjelper.

Gjennom sin utrettelige innsats gjennom 60 år har Jan gitt mye inspirasjon til mange tillitsvalgte og dermed bidratt til å gjøre STTF til den vitale foreningen den er i dag. Jan hadde gode lederegenskaper og var en stor ordkunstner. Han hadde evnen til å servere sarkastiske kommentarer med en varme som gjorde at det både var gøy og godt å være i hans selskap. Jans kjappe og treffende replikker ga god veiledning og mye læring for nye tillitsvalgte. Han hadde mange gode historier på lur, og fortalte dem på en slik måte at både pasienter og kolleger ble underholdt.

I tillegg til sitt store engasjement i lokalforeningen i Sør-Trøndelag fant Jan også tid til å legge ned et betydelig arbeid for NTF sentralt. Han hadde lang fartstid å vise til både i NTFs representantskap, valgkomiteen, honorarutvalget, fagnemden og spesialitetsrådet. Jan var medlem av NTFs hovedstyre fra 1981 til 1985, og fra 1986 var han i ti år henholdsvis varaordfører (fire år) og ordfører (seks år) i representantskapet. Der utmerket han seg som en dyktig møteleder og, som den gode retorikeren han var, med svært elegante formuleringer.

I tillegg til sitt store engasjement i både STTF og NTF satt Jan i Trondheim bystyre og formannskap i årene 1979–1991. Han hadde styreverv i Sør-Trøndelag Høyre, og flere frivillige organisasjoner har dessuten nytt godt av Jans betydelige arbeidskapasitet og engasjement gjennom årene.

Jans unike engasjement resulterte i flere utmerkelser: hederstegn, æresmedlemskap både i NTF og i STTF samt den gjeve Kongens fortjenestemedalje i gull.

Den norske tannlegeforening og Sør-Trøndelag Tannlegeforening har mistet en høyt verdsatt kollega, en utmerket tillitsvalgt og en flott tannlege. Vi er stolte over å ha hatt Jan som medlem – ikke minst som æresmedlem. Vi minnes ham i takknemlighet og lyser fred over Jan Henrik Parows minne.

Mari Brenne Dreier,leder Sør-Trøndelag Tannlegeforening

Morten Harry Rolstad, generalsekretær Den norske tannlegeforening