NTFs symposium 7.–8. mars 2024:

Et dypdykk i endodontien

TonjeCamacho 

Kommunikasjonsrådgiver i NTF

Det odontologiske landskapet er i stadig endring og kontinuerlig faglig oppdatering er essensielt for å sikre kvalitet i behandling og pasientomsorgen. Endodonti er tydeligvis et emne som opptar mange allmenntannleger, for årets symposium som ble avholdt den 7. til 8. mars 2024 på Clarion Hotel The Hub i Oslo, samlet over 400 deltakere som ønsket å høre om de nyeste trendene, teknikkene og utfordringene innen endodonti.

Programmet var designet for å gi en bred forståelse av endodontiske prinsipper og teknikker, og tok deltakerne gjennom hele behandlingsforløpet fra diagnose til revisjon. Hensikten var å styrke deltakernes kompetanse og trygghet i deres allmennpraksis, gjennom en rekke korte forelesninger, oppsummeringer og muligheter for deltakerne til å stille spørsmål og delta i faglige meningsutvekslinger.

Fagprogrammet inkluderte foredrag om apikal periodontitt, differensialdiagnoser, akuttpasienthåndtering, aseptikk i endodonti, kavumpreparering og kanalsøk, instrumentering og irrigasjon, samt endodontisk revisjonsbehandling. For å sitere en av foredragsholderne: «enhver endo er en fest», og deltakerne fikk innblikk i interessante kasus og mange nyttige tips, inkludert en dramatisering av resorpsjoner og hvordan osteoclastene spiser seg inn i tannsubstansen.

Arrangementet satte også ny rekord i antall utstillere, og hele 18 leverandører var på plass med stand og gode tilbud i lobbyen.

Resultatene av deltakerevalueringen foreligger ikke i skrivende stund, men de umiddelbare tilbakemeldingene tilsier at de to dagene ga deltakerne en dypere forståelse av endodontiske prinsipper og praktiske ferdigheter som er avgjørende for vellykket behandling.

Sosialt program

I tillegg til det faglige programmet, tilbød symposiet også en festmiddag med musikalsk underholdning, hvor 110 av deltakerne fikk mulighet til å hygge seg og bygge nettverk i en uformell setting. Dette sosiale aspektet er en sentral del av våre etterutdanningsarrangementer og et viktig bidrag til erfaringsutveksling og kollegialt samhold.

Vi takker alle foredragsholdere, utstillere, deltakere og moderatorer for et flott arrangement og svært hyggelige dager på The Hub! Det er bare å holde av datoene for neste års symposium som går av stabelen 6.–7. mars 2025. Mer informasjon kommer i NTFs kommunikasjonskanaler utover høsten.