Små endringer virker

Foto: Yay Images.

Livsstilsendringer også i godt voksen alder kan minske kreftrisiko, skriver Folkehelseinstituttet (FHI). Selv en beskjeden oppnåelse av nyttårsforsettene kan redusere fremtidig risiko for kreft. Det viser en ny studie fra FHI.

Mange av oss stiller optimistisk opp med nyttårsforsetter ved årsskiftet, og de fleste opplever vel at nyttårsforsettene hvert år blir brutt eller ikke fulgt opp slik vi hadde håpet på. Men de behøver ikke å være bortkastet av den grunn.

En ny studie fra Kreftregisteret ved FHI viser nemlig at til og med beskjeden oppnåelse av nyttårsforsettene har et potensial til å redusere fremtidig risiko for kreft. Studien viser at sunne endringer i fysisk aktivitet, kroppsvekt, alkoholforbruk og røyking hadde sammenheng med en betydelig reduksjon av kreftrisiko, uavhengig av de opprinnelige nivåene.

– Om man klarer å gjøre endringer etter helseanbefalinger i en av disse faktorene, om ikke i alle, så bidrar det til lavere risiko for å senere få en kreftdiagnose, sier Edoardo Botteri, seniorforsker ved Kreftregisteret ved FHI, og førsteforfatter av artikkelen.

Forskerne fant at en relativt liten endring, som å redusere inntak av alkoholholdig drikke til ett glass mindre per dag, eller å gå tre til fem kilo ned i vekt, reduserte risikoen for livsstilsrelaterte kreftformer med fire prosent.

– De som gjorde de største endringene, hadde så mye som 25 prosent reduksjon i risiko. Det betyr at gode endringer i livsstil vil være en reell investering i fremtidig helse, sier Botteri. Han mener at resultatene viser at det ikke er for sent å gjøre gode helserelaterte endringer, selv i voksen alder.

– Vi så i denne studien at de som var sunnest i starten og forble sunne, hadde den aller laveste påfølgende risikoen for kreft. Uansett, det som er viktig er at de som startet med mindre sunn livsstil, men som klarte å gjøre gode endringer, reduserte sin påfølgende risiko, sier han.

Studien inkluderte rundt 300 000 personer fra åtte europeiske land, deriblant 23 000 norske kvinner. De ble fulgt opp over en periode på 15 år i midten av voksenlivet. Studien er ledet av forskere fra Kreftregisteret i Norge og International Agency for Research on Cancer (IARC) som er WHOs organisasjon for kreftforskning.