Kunngjøring om ekstraordinært opptak til spesialistutdanning i oral protetikk med studiestart høsten 2024

Spesialistutdanning i oral protetikk

Det er én ledig plass ved spesialistutdanningen i oral protetikk, ved Avdeling for oral protetikk, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Oppstart er august 2024.

De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning og to års erfaring fra allmennpraksis. I helt spesielle tilfeller kan det dispenseres fra kravet om to år (jf. Spesialist­reglene). Utdanningsprogrammet er basert på heltids studium over tre år.

Søknadene vurderes av UiO og Nasjonal opptakskomite for spesialistutdanning i odontologi (NOS) så lenge opptakskravene er oppfylt i henhold til Rangeringsinstrukser ved vurdering av søkere til spesialistutdanning i odontologi.

Søknad og opptak

Søknad sendes via Søknadsweb, og må inneholde Praksis og kurs skjema, CV (både arbeidserfaring, kursdeltagelse, eventuelle publikasjoner og annen meritterende virksomhet) samt attesterte kopier av vitnemål og norsk autorisasjon. Anbefaling fra ledelsen i tannhelsetjenesten vedlegges søknaden.

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 04. april 2024. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb.

Søknader sendt på andre måte (per posten eller e-post) og ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Ved spørsmål ta kontakt med studieseksjonen ved Det odontologiske fakultet studiekonsulent(at)odont.uio.no.