Tilbakeblikk

1924

«Fra N.T.F.s hovedstyre

Til hr. tandlæge Swensen fra Den Norske Tanlægeforenings hovedstyre

Swensens hele artikkel er desværre saa spækket med «elskværdigheter» til saavel hovestyret som N.T.F., at hovedstyret finder ingen grund til at gaa i detaljer. Kun skal man sætte i transparent hans uttrykk:

«Dette skulde dog ikke være en tankegang saa elevert, at ikke N.T.F. kan huse den!»– «Intelligensstander, hvortil jeg – dog stundom under tvil – har regnet tandlægestanden». – «Bak mig hadde jeg en smaalig og kritiklysten kreds, hvis væsentlige opgave er «dukking»av tillidsmænd». – «Den foreningsaand jeg paa generalforsamlingen lærte at kjende det er intrigen og maktbegjæret, det er hordeinstinktet. »

En smuk buket!»

Utdrag fra en lengre debatt mellom tidligere hovedstyremedlemmer og NTFs hovedstyre, Fra Tidende nr. 4, mars 1924

1974

Forsøk med fluortabletter

«Systematisk tablett­fluoridering. Foreløbig rapport om forsøk i Enebakk kommune.

Fluoridtabletter à 0,25 mg F har vært brukt i kariesprofylaksen i vårt land gjennom ca. 10 år. Ulvestad og Løkken (1971) rapporterte at salget i 1969 representerte effektiv fluorprofylakse for mindre enn 1 % av den mest aktuelle målgruppe (barn i alderen 0–12 år). Fra slutten av 1970 viser salget betydelig økning, men det synes fremdeles å være meget langt igjen til denne form for forebyggelse får en utbredelse som virkelig monner i kampen mot tannråten.

Dette kan delvis skyldes at det opplegg for bruk av fluoridtabletter som har vært vanlig til nå inneholder enkelte barrierer som fører til at mange brukere har vanskelig for å komme i gang, eller faller fra etter hvert.»

Fra en vitenskapelig artikkel i Tidende nr. 3, mars 1974

2014

«Ikke helt med?

Situasjonsrapporten om tannleger og E-helse i denne utgaven av Tidende viser at både lovverket og tannlegene henger etter. Tannlegeforeningen har bedt om et møte med helsedirektøren for å få en avklaring. Nok er nok, betyr det. Helsedirektøren har så langt brukt halvannen måned på å ikke svare.

Saken er blant annet at til tross for at både Helsedirektoratet, Kommunenes sentralforbund, Innovasjon Norge og Tannlegeforeningen har brukt store beløp på Elin-T-prosjektet (elektronisk informasjonsutveksling i tannhelsetjenesten), de siste fem årene, mangler fortsatt standarder og sertifiseringer som må ligge til grunn for en fungerende elektronisk kommunikasjon i og mellom sektorene i helsetjenesten. Helsemyndighetene har ikke gjort jobben sin.»

Fra leder i Tidende nr. 3, mars 2014