Får dataansvar for kjerne­journal og e-resept

Helsedirektoratet tar over dataansvaret for kjernejournal og e-resept fra Norsk helsenett.

Den nye samhandlingstjenesten pasientens prøvesvar, som er under utprøving, tas samtidig inn som et nytt element i kjernejournal. Både kjernejournal og e-resepter (reseptformidleren) er å anse som registre med helsefaglige formål.

Endringen i dataansvaret for kjernejournal og e-resept innebærer ingen endringer i eierskap til tekniske løsninger og infrastruktur. Norsk helsenett som nasjonal tjenesteleverandør er fortsatt ansvarlig for utvikling og forvaltningen av løsningene.

Overføringen av dataansvaret skjer i kjølvannet av endringene i den sentrale helseforvaltningen. Helsedirektoratet har fra 1. januar ansvar for alle myndighetsoppgaver innen digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder også delegert myndighet til å fortolke helselovgivningen.

– Som myndighet skal Helsedirektoratet sørge for at helsefaglige behov er styrende for den nasjonale, digitale tjenesteutviklingen i helse- og omsorgssektoren. Dette kan for eksempel være gjennom rammebetingelser og strategisk utviklingsretning for de nasjonale løsningene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.