Spør advokaten

Kan praksiseier beslutte å innføre hygiene­tillegg og unnta dette fra mitt honorar­grunnlag?

Dag KiellandNilsen 

Advokat i NTF

Jeg har i noen år vært tilknyttet en klinikk som oppdragstaker. Klinikkeier har nå bestemt at pasientene skal betale et hygienetillegg per behandling. Vi har ikke hatt dette hygienetillegget hittil, og dette beløpet skal ikke med i mitt honorargrunnlag. Jeg forstår ikke dette og mener at klinikkeier heller kan øke prisene på behandlingene vi tilbyr. Kan praksiseier gjøre dette?

Svar:

Her er vi enige med deg. Praksiseier kan ikke ensidig endre kontrakten slik. Kontrakter inneholder som regel bestemmelser om reforhandling og dette kan selvsagt bli et tema i en slik situasjon, men kan ikke gjøres slik som dette.

Dette vil velte behovet for å dekke inn kostnadsøkninger over på deg. Det naturlige burde, slik du påpeker, være å øke prisene på behandlingene dere utfører. En konsekvens av oppdragstakermodellen er at det er praksiseier som fastsetter prisene og står fritt til å øke disse.

Vi har tidligere skrevet en egen artikkel om dette med hygienetillegg, i Tidende nr. 8 i 2022, der du kan finne mer informasjon rundt temaet.