Spør advokaten

Avvisning av hivpositiv pasient

ElinKværnø 

Advokat og leder av NTFs avdeling for jus og arbeidsliv

Kan jeg, som tannlege, nekte å behandle en hivpositiv pasient?

Svar:

En person som er hivpositiv anses å ha en funksjonsnedsettelse i likestillings- og diskrimineringslovens forstand. I henhold til lovens § 6 er det forbudt å diskriminere på grunn av funksjonsnedsettelse.

Så å nekte en hivpositiv pasient tannbehandling er i utgangspunktet diskriminerende og forbudt.

Det er heller ikke avvisningsgrunn at kontoret ikke er hygienemessig utstyrt for behandling av pasienter med hiv. En slik begrunnelse vil i praksis si at klinikken ikke har basale smittevernrutiner. Hivpositive på vellykket behandling, og som ikke har målbart virusnivå i blodet, gir dessuten ingen risiko for smitte.