Utvider fagfeltet periodonti

Dr. Mario Romandini er ny sjefredaktør for tidsskriftet Journal of Periodontal Research. Han knytter redaktørrollen til sitt arbeid ved Universitetet i Oslo og til arven etter pionerer innen periodonti fra dette lærestedet.

Tekst:
KariØverby 
Foto:
Marie LindemanJohansen 

OD/UiO

Mario Romandini ved Universitetet i Oslo er ny sjefredaktør for tidsskriftet Journal of Periodontal Research fra og med 1. januar 2024.

Romandini er førsteamanuensis ved Avdeling for periodonti ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad og to spesialiseringer, innen oral kirurgi og periodonti. Romandini har en ambisiøs plan for å gjøre Journal of Periodontal Research til et topprangert tidsskrift innen odontologi.

– Journal of Periodontal Research er allerede et av de historiske tidsskriftene innen odontologi, og det er et av de fire topprangerte tidsskriftene innen periodonti. Den første sjefredaktøren for Journal of Periodontal Research var Harald Løe, fra Universitetet i Oslo. Løe, som grunnla tidsskriftet i 1965, fungerte som sjefredaktør i 20 år.

– Tidsskriftet har et stort potensial. For hva er det forskere er på jakt etter? Jeg tror det er to nøkkelelementer. For det første er raske publiseringsfrister avgjørende. Jeg vil innføre en ny redaksjonell prosess som har som mål at hver bidragsyter får det første beslutningsbrevet innen én måned.

For det andre har feltet periodonti utviklet seg utover det klassiske, som primært handler om behandling av periodontitt. I dag er det økt vekt på behandling av mykt og hardt vev, implantatbehandling og tilhørende komplikasjoner (peri-implantatsykdommer, mukogingivale deformiteter rundt implantater).

Jeg tror strategien – rask publisering og et utvidet omfang av fagfeltet – vil tiltrekke seg de mest aktive forskerne, og føre til at Journal of Periodontal Research tar tilbake sin posisjon som et av de beste tidsskriftene innen odontologi, sier Romandini.

Etablere ny redaksjonsgruppe

– Jeg begynner offisielt som sjefredaktør 1. januar 2024, etter en overgangsfase og innføring av de endringene jeg har foreslått, samt etablering av den nye redaksjonen. Alt skal være på plass i januar. I tillegg har vi et ønske om å opprette en juniorredaksjon, der vi tar sikte på å tiltrekke oss de mest talentfulle unge forskerne. Vi håper å engasjere personer som kanskje hverken har fullført hele utdanningsløpet eller har mye redaksjonell erfaring, men som har potensial til å bidra og vokse i tidsskriftet. Målet er at de skal representere den aktive delen av tidsskriftet både når det gjelder publisering og redaksjonsansvar i fremtiden.

Vi jobber også med fornying av retningslinjene for forfattere, og videreutvikling av disse ved at vi inkluderer flere artikkeltyper. Samtidig vil vi ha spesialutgaver med spesifikke emner. Vi planlegger å bestille bidrag av høy kvalitet fra internasjonalt anerkjente eksperter.

Arven etter Jens Wærhaug

– Du har allerede oppnådd ganske mye som kliniker og forsker i ung alder – hvorfor valgte du Universitetet i Oslo som arbeidsgiver?

– I likhet med Journal of Periodontal Research har Universitetet i Oslo og Det odontologiske fakultet en rik arv. For over 60 år siden ble Jens Wærhaug ansatt her og han regnes som en av pionerene innen periodonti. Han utførte oppsiktsvekkende studier i Oslo, og i tillegg bidro Universitetet i Oslo til å skape ytterligere to betydningsfulle skikkelser, Sigurd Ramfjord og Harald Løe. Begge er sett på som opphavsmenn til moderne periodonti. Etter å ha studert i Oslo, flyttet Ramfjord til University of Michigan, hvor han ble professor og bidro markant til moderne periodonti i USA. Harald Løe flyttet til Aarhus og ble professor i periodonti, og spilte en sentral rolle i grunnleggelsen av europeisk periodonti før også han flyttet til USA. På en måte oppsto moderne periodonti ved Universitetet i Oslo.

Da jeg besøkte Universitetet i Oslo, oppdaget jeg det enorme potensialet og kjente tyngden av dets historie og arv. Anders Verket og Odd Carsten Koldsland inviterte meg hit, og overbeviste meg om å takke nei til et tilbud ved et annet arbeidssted. Jeg ble lovet en teambasert tilnærming, og jeg fikk støtte til prosjektet mitt. Det kunne jeg ikke si nei til.