Et samlet Norden

Ellen BeateDyvi 

Ansvarlig redaktør

Foto: Kristin Aafløy Opdan.

Vi går inn i et nytt år, som ser minst like usikkert ut som 2023 gjorde ved forrige årsskifte. Jeg tenker på verdenssituasjonen. Alvoret er nær oss og preger oss på flere måter, skrev jeg her for et år siden. Det gjelder i høyeste grad fortsatt.

I dag er kontaktgruppen for Gaza her i Oslo, det vil si utenriksministrene fra Qatar, Jordan, Saudi-Arabia, Tyrkia og de palestinske selvstyremyndighetene. I løpet av dagen skal de samtale med de nordiske landene, i tillegg til Belgia, Nederland og Luxemburg. Den arabisk-tyrkiske gruppen, som tok initiativet til dette toppmøtet i Oslo, har som formål å arbeide for våpenhvile mellom Israel og Hamas, og å få i gang en diskusjon om hvordan en varig tostatsløsning kan se ut. For to dager siden var Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, i Norge og møtte Norges og de andre nordiske landenes statsledere, i tillegg til kongefamilien, regjeringsmedlemmer og Stortinget. I dette toppmøtet, mellom de nordiske statslederne, ble de enige om en felles uttalelse der de lover ytterligere politisk, økonomisk, humanitær og militær støtte til Ukraina.

Det er til Norge og Oslo de kommer for tiden, de som vil møte et samlet Norden.

Tidendes første, og andre, utgave i år representerer også et samlet Norden, som så ofte før. Samarbeidet om de nordiske temaheftene markerer 30 år i år. Hovedansvaret for å få på plass de nordiske temaheftene går på omgang. I dette jubileumsåret er det Finland som har stått for å samle de nordiske tannlegetidsskriftene om felles innsats for å få frem felles vitenskapelige artikler, denne gangen om temaet oral medisin.

I forordet til de første temaheftene i 1995 het det at dette var historiske utgivelser. Da var det bare de skandinaviske landene som var med. Som vi nå vet markerte 1995-heftene starten på et unikt nordisk samarbeid. Det finske tidsskriftet kom raskt med i samarbeidet, og nokså nylig er også Island blitt med.

Dette unike samarbeidet er noe vi har tenkt skal fortsette i lang tid fremover. Det er det enighet om i alle redaksjonene som er med. Mulige temaer for flere år fremover diskuteres hver gang vi møtes, senest på Island sist vår. Noen temaer er allerede bestemt, frem til 2027. Til våren møtes vi igjen, i Oslo. Det er lenge siden vi har møttes her, for odontologinorge består av mer enn Oslo. Vi i Tidendes redaksjon inviterte derfor våre nordiske kolleger til henholdsvis Bergen og Tromsø ved de to foregående anledningene, for henholdsvis ti og fem år siden.

Vi håper leserne finner det nyttig, ikke minst for yrkesutøvelsen, at de nordiske redaksjonene nok en gang har forent krefter for å dekke et område innen odontologien best mulig.

Her i Tidende gleder vi oss i hvert fall over at vi nok en gang kan starte en ny årgang på en så god måte.

Tidende begynner også alltid med en forside. Tradisjonen tro, siden 2019, og for sjette gang, har vi engasjert en ny illustratør, som vil lage Tidendes forsider gjennom hele årgangen.

Vi gleder oss til hele 2024-årgangen, og ønsker alle Tidendes lesere et godt nytt år.