Når sannheten eies av den som roper høyest

HemingOlsen-Bergem 

President i Tannlegeforeningen

Foto: Kristin Aksnes.

Det er kommune- og fylkestingsvalg i år. I Asker der jeg bor går diskusjonen åpent i mediene om bruk av dyrket mark, miljø, nærmiljø og kollektiv transport – for å nevne noe. Fylkessakene er ikke like dominerende, men noen snakker mye om tannhelsetjenester til befolkningen, andre om vei og skoler. Politikk er interessant, spennende og viktig. Det handler om deg og meg, om hvordan vi har det der vi bor og jobber. Politikere er folk som vi velger til å representere oss og stå på for det jeg som velger mener er viktig. De kan diskuteres med, og vi kan være både enige og uenige med dem, og det er lov å si fra om det. Hele vårt demokrati bygger på disse viktige prinsippene: Frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet og at individets grunnleggende rettigheter ivaretas. Slik er det i samfunnet. Slik skal det også være i NTF.

God politikk fordrer at de som skal ta avgjørelsene, har det beste grunnlaget for å kunne ta de riktige valgene. Det krever også at politikerne er villige til å lytte til alle med meninger i saken, og at de evner å reflektere og bruke informasjonen konstruktivt og med et kritisk blikk.

«Lær deg å lytte uten å ha munnen full av ord.» Det var et godt råd jeg fikk en gang fra et klokt menneske. Det handler om å tørre å være helt åpen for den informasjonen du blir gitt. Det handler om å lytte aktivt for deretter å reflektere over hva du har hørt før du svarer. Det handler om å ikke tenke på hva din respons er mens den andre prater. Det er et av de beste og kanskje mest vanskelige råd jeg har fått. Som kirurg og lærer var jeg vant til å komme med løsninger og svar. Nå kan jeg oppleve at pasienter prater seg selv bedre, mens jeg får mer ro i selve lyttingen. Rådet ble ment brukt i samtalene med mine pasienter, men det har åpnet opp mange andre arenaer og anbefales på det sterkeste. Det fungerer i pasientkontakt, med kolleger, venner og ektefelle. I en verden hvor ting går stadig raskere er det en gave å bli lyttet til og å tilstedeværende lytte til andre.

I NTF er vi opptatt av å lytte til hva medlemmene mener og ønsker. Derfor har vi nettopp gjennomført en medlems­undersøkelse som skal gi oss oppdatert innsikt i sammen­setningen av medlems­massen, hva som opptar våre medlemmer og hva de syns om den jobben foreningen gjør.

Det bekymrer meg at kunnskap og faglighet synes å bli stadig lavere vurdert. Er det de som roper høyt, de som får flest «likes» og har flest følgere på sosiale medier vi stoler mest på? Er det dem som er sterke i egne overbevisninger og har svarene uten å samtidig ha vurdert saken kritisk, vi vil følge? Skal influensere definere hva som er god helse, god munnhelse og god behandling basert på egne erfaringer? Er fagfolk i ferd med å miste evnen til å opplyse folket og til å opplyse byråkratiet? Har politikerne sluttet å lytte til fagfolk? Og hvis svaret på noe av dette er ja, har vi da sovet i vår egen time?

NTF har nylig i samarbeid med Geitmyra-alliansen klart å få gjennom strengere regulering av reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. Det er en svært viktig seier, og en seier som vi ikke kunne klart å få til alene. Den er viktig fordi vi ser endring i kostholdsvaner som har ført til overvekt og diabetesøkningen blant de unge, og som kommer til å påvirke munnhelsen i befolkningen. Det krevde mye press for å få politikerne med på dette, og vi har fortsatt mye arbeid foran oss. Sukkeravgiften er fortsatt ikke tilbake. Saken illustrerer godt påvirkningskraften som ligger i de sosiale mediene. Effektivt har industrien fått de unge til å spise godteri og til å drikke sure drikker nesten daglig. På samme måte selges blekemidler, skallfasetter og korrigerende kosmetisk kirurgi. Fagfolket advarer og opplyser, men blir vi lyttet til?

I NTF er vi opptatt av å lytte til hva medlemmene mener og ønsker. Derfor har vi nettopp gjennomført en medlemsundersøkelse som skal gi oss oppdatert innsikt i sammensetningen av medlemsmassen, hva som opptar våre medlemmer og hva de syns om den jobben foreningen gjør. Dette er informasjon som er helt nødvendig for at NTF fortsatt skal være foreningen for alle tannleger i hele landet. Jeg håper veldig, veldig mange av dere har benyttet anledningen til å gi oss de tilbakemeldingene vi trenger. Takk til alle som svarte!

I november skal det avholdes representantskapsmøte i NTF. Representantskapet er foreningens høyeste myndighet, og dette er derfor den viktigste demokratiske muligheten medlemmene våre har til å påvirke NTFs kurs fremover. Det er muligheten du har til å rope høyt, være tydelig og forhåpentlig bli lyttet til. Grip den, aller først gjennom innspill til lokalforeningene som er selve grunnlaget i foreningsdemokratiet vårt. Det gir også muligheten til å bli med blant alle oss som jobber for medlemmene, for pasientene og for munnhelsen i befolkningen. Kanskje er det sånn at vi må rope høyere og rope klokere? Kanskje må vi rope mer sammen med andre? Helt sikkert må vi få frem mer kunnskap om tjenesten vår og om munnhelse. Vi skal være gode lyttere, men vi skal også lære de andre til å lytte til oss. Bli gjerne med oss på dette.