Snusbruk økte sjansen for røykeslutt

En studie av 1 400 norske røykere fant at snus var det hjelpemiddelet som økte sjansen mest for å slutte å røyke. Det var særlig menn og personer under 35 år som brukte snus i røykeslutt.

Røyking er den livsstilsfaktoren som bidrar mest til tapte leveår i befolkningen. I Norge røyker 15 prosent av befolkningen. For mange er det utfordrende å slutte. Resultater fra internasjonale studier tyder på at 40 prosent av røykerne prøver å slutte hvert år. Men bare en av tre blant de som prøver, klarer det.

Blant personer som deltok i en studie fra FHI publisert i Discover Social Science and Health var snus det hjelpemiddelet som økte sjansene mest for å slutte å røyke. Personene som brukte snus for å slutte med røyk hadde mer enn to ganger så stor sannsynlighet for å greie å slutte som de som prøvde å slutte uten hjelpemidler.

– Våre funn tyder på at snus kan være en effektiv måte å slutte å røyke på for mange røykere. Selv om det er bekymringer knyttet til snusbruk blant ungdom, kan det være et verdifullt hjelpemiddel for voksne som ønsker å slutte å røyke, sier Ingeborg Lund, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Lund understreker at det beste for helsen er å hverken røyke eller snuse.

Funnene i studien samsvarer med tidligere norsk forskning om bruk av snus i slutteforsøk, og forskning fra Norge og Sverige på røykeavvenningsatferd. Norge og Sverige er de eneste to landene i verden med utstrakt snusbruk.

– Relativt få røykere bruker hjelpemidler i røykeslutt-forsøkene sine. Flere hadde muligens greid å slutte hvis man hadde klart å øke interessen for å bruke hjelpemidler ved røykeslutt, sier Lund.

Hun forteller at de som bruker hjelpemidler dessuten ofte velger det samme hjelpemidlet som de har mislyktes med tidligere. Det tyder på at det er sterke preferanser som varierer fra person til person. En måte å forbedre effekten av flere sluttehjelpemidler på, kan være å tilby folk som røyker hjelp i form av faglige råd og veiledning ved slutteforsøk. Dette støttes også av internasjonal forskning.

Det var ikke mulig å studere kombinasjoner av hjelpemidler i denne studien på grunn av for små gruppestørrelser.

Referanse

Lund, I., Lund, M. Quit smoking: methods and outcomes for Norwegian adults. Discov Soc Sci Health 3, 12 (2023). https://doi.org/10.1007/s44155-023-00043-3