Sammenheng mellom snus og kreft

Risikoen for kreft i spiserøret er over tre ganger så høy, og risikoen for bukspytt­kjertelkreft er dobbelt så høy hos snusere enn hos andre, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI), Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Faren for spiserørskreft tredobles fra 0,016 prosent til 0,055 prosent og faren for kreft i bukspyttkjertelen dobles fra 0,072 til 0,15. FHI-forsker Tord Vedøy poengterer at det er snakk om små størrelser. Om økningen er signifikant eller ikke, avhenger av hvor strenge kriterier man setter ettersom feilmarginen kan bli stor med så små tall.

–Hadde man vært litt strengere, hadde mange av sammenhengene forsvunnet, sier Vedøy til NTB.

FHI, Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt har gjennomgått tidligere snusstudier og sett på 15 av dem.

– Vi ser at kreftforekomstene følger mage- og tarmkanalen, sier lege og forsker Bendik Brinchmann.

– Det vi også ser er at dødeligheten av kreften hvis du får den og snuser, den blir høyere, legger han til.

Også for dødelig kreft er tallene små. Risikoen øker fra 2,14 prosent til 2,39 prosent for snusere.

Vedøy sier snusrapporten bruker gamle tall og at tallene er små. – Men det er best å ikke snuse, sier han.

Det er to leirer i forskningen på nikotin- og tobakksprodukter. De som mener man ikke skal bruke noen ting, og de som mener man skal se på hvilke tobakksprodukter som har minst risiko. Hvis du røyker og ikke klarer å slutte er det kanskje bedre at du snuser, sier Vedøy.

Flere har tatt til orde for mer ny snusforskning. I den nye studien er det i stor grad en gruppe svenske studier fra 1980-tallet som er utgangspunkt for tallene. Vedøy sier det blant annet er et problem at snusen som er på markedet nå, ikke er den samme som var på markedet da, skriver forskning.no.

Snusprodusenten Skruf sier de så langt ikke ønsker å kommentere funnene i studien.