Audun Attramadal 1931–2023

Foto: Privat.

En kjær og høyt respektert pensjonert professor ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo døde 13. august 2023, 91 år gammel.

Audun Attramadal ble uuteksaminert som tannlege i Oslo i 1957. Etter fullført tannlegeutdanning jobbet han noen år som distrikts­tannlege før han kom tilbake til Universitetet i Oslo, hvor han tilbrakte det meste av sitt yrkesaktive liv. Der tok han sin doktorgrad innen cellebiologi i 1975. Hans hovedvirke innen odontologi ble ved Avdeling for pedodonti og barneklinikken. Han var tilknyttet avdelingen fra 1960 til han gikk av med pensjon i 2002. Spesialist i pedodonti ble han i 1981, professor ved samme avdeling i 1985.

Audun var en stillferdig og meget klok professor med en god porsjon humor. Ved siden av å være en god kliniker med et høyt kunnskapsnivå, var han en fantastisk barnetannlege og en trygg og god veileder for tannlegestudenter, spesialistkandidater og doktorgradsstipendiater, og en meget god kollega. Han delte gjerne av sin detaljkunnskap innen odontologi og pedodonti i forelesning eller i seminarer med studenter. Han la stor vekt på riktig bruk av det norske språk, uten å anglifisere språket. Alle vi som ble veiledet opplevde mye nyttig lærdom av dette ved siden av alltid oppdaterte faglige bidrag.

Hans rolige vesen og lune kommentarer bidro i stor grad til at barneavdelingen ble et godt sted å være, både for studenter og ansatte i alle stillingskategorier. Som en av hans tidligere kolleger uttrykte: «Audun Attramadal var meget kunnskapsrik, alltid lett å snakke med og det var flott å samarbeide med ham både på jobb og i all vår faglige virksomhet som kursholdere og ved sammenkomster for Barneavdelingens personale».

Han var en familiens mann og har rekruttert både barn, svigerbarn og barnebarn til odontologiens tjeneste. Han viste stor glede av å kunne tilbringe tid i kolonihytten etter endt arbeidsdag.

På vegne av tidligere kolleger, flere generasjoner tannleger og ansatte ved Det odontologiske fakultet takker vi for innsatsen og alt Audun har bidratt med, og som vi har fått lærdom av.

Vi lyser fred over Auduns minne.

Tove Wigen

Anne Rønneberg

På Barkvoll

Tiril Willumsen