Stor økning i erstatningskrav etter tannbehandling

3. juli offentliggjorde Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tallene for første halvår. Statistikken viser at søknader om erstatning etter behandling hos tannleger har økt med 40 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

I første halvår i år har mer enn 4 000 personer søkt om erstatning for svikt i helsetjenesten. Det er 15 prosent flere enn i samme periode i fjor. De fleste kravene kommer fra pasienter som har fått skader i muskler eller skjelett, tenner, bivirkning etter vaksine, kreft og innen psykiatri, heter det i en pressemelding fra NPE.

Den største økningen – på 40 prosent – er krav fra pasienter som har fått skader etter besøk hos tannlegen. Typiske eksempler er ufullstendig rotfylling, dårlig krone- eller brotilpasning eller mangelfull oppfølging gjennom flere år. Noen ganger er det ikke en god grunn for behandlingen, blant annet når tannlegen trekker tenner uten at det var nødvendig, heter det videre fra NPE.

Vel 450 tannlegepasienter har krevd erstatning i første halvdel av 2023. På samme tid i fjor var tallet 322 søknader. Det tilsvarer en økning på 40 prosent.

NPE er usikre på økningen;

– Det er for tidlig å si om den kraftige økningen skyldes tilfeldige svingninger eller noe annet. Så snart vi har gått gjennom de nye sakene, vil vi vite med større sikkerhet, sier avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård i NPE.

Medhold og avslag

De fleste av de 450 søknadene om erstatning er fortsatt til behandling. Men en oversikt over hva som er blitt behandlet så langt i 2023, viser at 155 erstaningssøkere har fått medhold mens 139 har fått avslag.

Det ble i alt utbetalt 14 millioner kroner i erstatninger etter behandling hos tannleger, sammenlignet med ni millioner første halvår i fjor.

– Grunnen til økningen i hva som er blitt betalt ut er at noen få personer er blitt tilkjent store beløp på over en million kroner – og ikke en generell økning i erstatningsnivå, understreker avdelingsdirektøren i NPE.

Fakta om erstatningskrav til NPE etter tannlegebesøk

450 tannpasienter har søkt om erstatning første halvår 2023. I samme periode i fjor søkte 322 tannpasienter om erstatning. Det er en økning på 40 prosent.

294 erstatningskrav fra tannpasienter ble behandlet første halvår 2023. 155 av dem fikk medhold og 139 fikk avslag. Det betyr at 53 prosent fikk ja mens 47 prosent fikk nei.

Totalt økte Norsk pasientskadeerstatnings erstatningsutbetalinger innen tannhelse fra 9 til 14 millioner kroner fra første halvår i fjor, til i år.

Tre utbetalinger første halvår i år er over én million kroner, alle tre gjelder nerveskader etter tanntrekking.