Tilbakeblikk

1923

Tandlægene og Tidende

Det er kun et faatal eller omtrent ingen av kollegene som gir sig av med at skrive i sit eget fagorgan. Intet har de at fortælle fra den mer praktiske side av sit virkefelt, og heller ikke føler de nogen opfordring til at samle tidens og sine egne erfaringer i et litt større arbeide fra den mangfoldighet av aktuelt stof vort fag rummer.

Unnskyldningene er mangeartede, men strækker ikke til, og der maa her ske en forandring.

Fra Tidende nr. 7, september, 1923

1973

Sunnmøre Tannlegeforening

Sunnmøre Tannlegeforening arrangerte medlemsmøte 1/12-72, med to av foreningens egne medlemmer som foredragsholdere.

Per Leikanger åpnet med «Underkjeveosteomyelitt, 3. kasus». …

Torbjørn Breivik hadde kalt sitt innlegg «Litt om praksis-administrasjon». Han viste en hel serie slides fra sin nyåpnede praksis, og disse illustrerte utmerket det opplegg han har valgt. Han kom underveis inn på emner som: Resepsjonen og dens plassering, «traffic-flow», «four-handed dentistry» og bruken av tepper på golvet i behandlingsrommet.

Fra Tidende nr. 8, september 1973

2013

Ikke bruk snus

Tall fra Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at salget av snus fortsatte å stige i 2012.

– Dette bekymrer oss fordi snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken helt. Tobakk, uansett form, øker risikoen for kreft, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

– Det er meget positivt at stadig flere stumper røyken. Det er imidlertid grunn til å rope et varsku om at snus har mange av de samme skadevirkningene som røyking. Snus inneholder kreftfremkallende stoffer, og øker risikoen for flere alvorlige kreftformer.

Tidende nr. 8, september, 2013