Flere søker, færre er kvalifisert

Samordna opptak gjennomførte hovedopptak til studier ved landets universitet og høgskoler i juli. Odontologi er, som tidligere, et studium som krever mange poeng. Selv om opptaksgrensen for ordinært opptak holder seg stabil går poenggrensen for førstgangssøkere ned. Samtidig er det flere som søker, og færre som er kvalifisert.

Antall studieplasser for integrert femårig master i odontologi, tannlegestudiet, har ligget stabilt på 153 planlagte studieplasser i flere år. Disse fordeler seg med 48 plasser ved Universitetet i Bergen (UiB), 65 plasser ved Universitetet i Oslo (UiO) og 40 plasser ved Universitetet i Tromsø (UiT).

I 2022 var det totalt 1 980 søkere til tannlegestudiet ved de tre studiestedene. I år økte antallet til 1 997 søkere. Antall søkere som hadde tannlegestudiet som førstevalg økte fra 550 i 2022 til 582 i 2023.

Universitet i Oslo er stadig det meste ettertraktede studiestedet og har både flest søkere og det høyeste karaktersnittet for å få studieplass. Likevel er opptakskravet gått litt ned. Samtidig: Mens antall som søker går opp, går antall som faktisk er kvalifisert til opptak ned (1 664 av 1 997). I 2022 måtte du ha 67,7 på ordinærkvote ved UiO, mens det holdt med 67,2 nå i 2023. Poenggrensen ved UiB og UiT har holdt seg på samme nivå, med henholdsvis 66,6 og 66,0.

For de som søker med førstegangsvitnemål er kravet jevnt over gått noe ned. Ved UiO er det gått fra 59,0 til 58,6, ved UiB fra 58,8 til 58,5 og ved UiT fra 58,3 til 58,0. At antall søkere med førstegangsvitnemål går opp samtidig som poenggrensen for å komme inn går ned, kan trolig forstås som at den relative populariteten til tannlegestudiet faller noe sammenlignet med flere andre populære studier som for eksempel medisin, psykologi og sivilingeniørutdanningen industriell økonomi.

Samordna opptak rapporterer om den høyeste kvinneandelen blant studiesøkere på 14 år. Ikke siden 2008 har andelen kvinner som søker høyere utdanning vært høyere. Ved årets opptak er kvinneandelen på 61,3 prosent. Ved odontologistudiene går antall studieplasser til menn helhetlig sett ned fra i underkant av 28 % til i underkant av 23 % ved de tre studiestedene.