Spør advokaten

Røykepauser til irritasjon

Lin MuusBendiksen 

Spesialrådgiver i NTF

En av tannhelsesekretærene i praksisen vår forsvinner av og til ut for å ha røykepause, til irritasjon for kollegene og særlig de andre tann­helsesekretærene. Noen ganger spør hun om det passer, andre ganger ikke, og enkelte av tannlegene har reagert på at det kan lukte røyk av klinikk­antrekket hennes. Vi har tatt det opp med henne i medarbeidersamtaler. Hun har lovet at hun skal bli flinkere til å spørre om det passer, men mener at hun må ha rett til å ta røykepauser i løpet av dagen. Har hun det?

Svar:

Arbeidsmiljøloven § 10-9 fastslår at arbeidstaker har rett til minst én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausen(e) skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Utover dette har en ansatt ingen lovfestet rett til pauser.

I enkelte tilfeller er pauser utover det lovbestemte omtalt i tariffavtale eller lignende. I veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer § 3 (b) (også kalt mønsteravtalen) er det presisert at man har rett på 20 minutters pause når arbeidstiden overstiger fem og en halv time.

Arbeidstakere har ingen rett til å ta pauser utover dette. Nødvendige pauser for å besøke toalettet ved behov kommer naturligvis i tillegg, men tannhelsesekretæren kan ikke uten arbeidsgivers samtykke forlate arbeidsplassen for å røyke.

Om du som arbeidsgiver ønsker å gi tannhelsesekretæren anledning til å ta røykepause utover lov-/avtalefestede pauser, anbefales det at det settes opp noen «kjøreregler» for disse, eksempelvis:

  • maks antall pauser per dag

  • hvem skal samtykke/varsles

  • nødvendig bemanningssituasjon, eksempelvis at en annen sekretær er klar til å steppe inn i hennes sted

Uansett om en eventuell røykepause tas i lovbestemt pause eller utenom må arbeidsgiver kunne bestemme hvor det skal røykes på arbeidsplassen, eksempelvis ved baktrappen og at man ikke skal ha på seg klinikktøy eller ha yttertøy utenpå klinikktøyet mens man røyker slik at man ikke lukter av røyk etterpå.