Tilbakeblikk

1923

Fra pasientens synspunkt ved en av dem

«Til slutning vil jeg si at jeg i det store og hele synes at tandlægene er ganske hyggelig fyrer. De maa for det meste holde ut med de værste av os, og de tar det i grunden storartet.

De fleste av os er sørgelig uvidende hvad tænderne angaar. Vi vet at vi har dem, og at vi bruker dem, men i grunden tar vi kke noget videre hensyn til dem før de gjør vondt, da gaar vi motstræbende til en tandlæge og stoler paa at han skal faa dem brukbare igjen. Naar de saa er i orden, synes vi i grunden at de bør vare for evig.

Litt mer taalmodighet fra tandlægens side og meget mer oplysning om tænderne hvad publikum angaar, vilde bringe os nærmere hverandre, og gjøre meget til tændernes bevaring for fremtidens generationer.»

Tidende nr. 6, juni, 1923

1973

Konsultativt utvalg ved uttalelser til offentligheten

«Det forelå brev fra Olaf Korff som foreslo en opprettelse av et utvalg som skulle virke som konsultativt organ for tannleger som henvender seg til offentligheten. Hovedstyret mente at man allerede via PR-utvalget og Profylakseutvalget hadde konsultative organer for tannleger som ønsker råd ved uttalelser, samtidig som man ikke fant å kunne sensurere medlemmenes oppfatninger ved å pålegge dem å konsultere N.T.F.’s organer.»

Fra hovedstyremøtet 16. og 17. februar, Tidende nr. 5, mai, 1973

2013

Tannturisme i 2012 – Helfo-tall

«Fra 1. januar 2011 kunne medlemmer av Folketrygden ta med seg trygderettigheter til land innenfor EØS-området, også når det gjelder tannbehandling.

I 2011 behandlet Helfo 163 saker som gjaldt refusjon for tannbehandling i utlandet og utbetalte 1,8 millioner kroner. I 2012 var saksmengden økt til 256 saker og utbetalingene var steget til 3,7 millioner kroner.

90 prosent av behandlingene er foretatt i Ungarn. De siste 10 prosentene er foretatt i Spania, Polen og Sverige, i den rekkefølgen.»

Tidende nr. 5, mai, 2013