Norsk utnevning til internasjonal ekspertgruppe om antibiotikaresistens

I kampen mot antimikrobiell resistens (AMR) har EU opprettet en ekspertgruppe, «EU AMR One-Health Network». NTFs seniorrådgiver Harry-Sam Selikowitz er utpekt som representant for de europeiske tannlegene (Council of European Dentists) i dette nettverket, skriver Tannlegeforeningen på sine nettsider.

Antimikrobiell resistens (AMR) er en økende trussel både i Norge og i resten av verden og har allerede begynt å påvirke sykdomsbildet. For å motvirke sykdom hos mennesker og dyr på grunn av AMR har man i de senere årene utviklet en tverrsektoriell strategi, en-helse-prinsippet (One Health), altså et tverrsektorielt samarbeid med fagfolk fra både humanhelse- og dyrehelsesektorene, noe som også omfatter miljø og bærekraft.

Den nyoppnevnte ekspertgruppen skal koordinere og forbedre samarbeidet mellom de forskjellige sektorene i et internasjonalt perspektiv. Nettverket skal gi råd til EU for å lage og gjennomføre programmer, politikk, lovgivning og forskning der flere sektorer arbeider sammen for å oppnå bedre folkehelse.

Selikowitz har lang erfaring med internasjonalt arbeid, og er også leder for NTFs fagkomité for antibiotika og smittevern.

Les mer

EU Action on Antimicrobial Resistance. (health.ec.europa.eu)