Klagenemndsseminaret 2023

Tekst:
Dag KiellandNilsen 

Advokat i NTF

Foto:
TonjeCamacho 

Informasjonsrådgiver i NTF

Av og til oppstår det uoverensstemmelser og konflikter mellom tannlege og pasient angående en tann­behandlings faglige utførelse. For å bistå med slike situasjoner har alle lokalforeninger en lokal klagenemd som kan fungere som et ’konfliktløsningsorgan’ hvis pasient og behandler ikke kommer til enighet. 22.–23. mars var i underkant av 30 medlemmer fra disse klagenemndene samlet på seminar i NTFs lokaler for faglig påfyll og erfaringsutveksling.

22.–23. mars var i underkant av 30 medlemmer i lokalforeningenes klagenemnder samlet til seminar.

Varierende aktivitet

Samlingens første dag gikk hovedsakelig med til å utveksle erfaringer fra klagenemndsarbeidet og aktiviteten de siste årene, før deltakerne fortsatt med en kombinasjon av faglig prat og nye bekjentskap over en felles middag.

Tone Gaalasen, informerer om sakbehandlingsregler og generelle krav til god saksbehandling.

Dag to startet med en redegjørelse om en pågående revisjon av NTFs etiske regler ved Silje Nicolaysen, advokatfullmektig i NTF. Det vil foreslås at klagenemndene skal overta ansvaret for å behandle saker også om brudd på etiske regler som i dag ligger hos lokalforeningens styre. Mandatet blir da å undersøke de forhold det klages på, og forsøke å få partene til å komme til en enighet. Det ble en god diskusjon rundt dette, og debatten vil nok fortsette i lokalforeningen når saken kommer på høring, før dette skal legges frem for NTFs representantskap til høsten.

Advokat Tone Galaasen redegjorde deretter for god saksbehandling i klagenemnden og reglene knyttet til dette i vedtektene.

Advokat Tore Grøtholm stilte fra NPE og redegjorde deretter for deres behandling av klagesaker på tannhelseområdet.

Om klagenemndene

Klagenemndenes formål er å bidra til å forebygge og løse konflikter mellom pasienter og tannleger, som er medlemmer av NTF. Klagenemndene er ment å være et konfliktforebyggende organ som skal gi informasjon om tannbehandling til publikum og bidra i dialogen mellom behandlende tannlege og pasient.

Ordningen er forankret i lokalforeningene.

Klagenemndene velges på lokalforeningenes generalforsamling. Oversikt over samtlige klagenemnder finner du på NTFs nettsted under Om NTF / klagenemndene