IDS, International Dental Show 2023:

Hundreårsjubileum i Køln

KjetilReppen 

IDS er verdens største og viktigste dentalmesse. Den arrangeres hvert annet år i Køln. I år ble International Dental Show arrangert i dagene 14. til 18. mars.

I 2021 gjorde pandemien at IDS ble redusert i størrelse, og den ble også delvis arrangert som en digital messe. I år kunne IDS igjen åpne alle dørene – og i tillegg feire 100-års jubileum. Utstillingen fylte syv store haller i den enorme Kølnmessen. Det vil si 180 000 kvadratmeter med absolutt alt som finnes i dentalbransjen fra hele verden. Og litt til. Dette betyr at alt hva 1 800 utstillere fra 60 land hadde å by de over 120 000 besøkende var å finne på messen.

IDS er på mange måter en trendsettende utstilling, og i tillegg en meget interessant møteplass der mange faglige problemstillinger, muligheter og utfordringer blir belyst.

IDS 2023 viste innovasjoner og dagens trender og man fikk også et lite innblikk i hva som kan komme til å bli morgendagens trender.

Et grønt skifte er på vei også i dentalbransjen. Varige og holdbare løsninger var hovedtema, eksempelvis med vekt på at reparasjoner av teknisk utstyr skal være enkle å utføre, og at oppgraderinger skal være mulige uten at «alt» må skiftes.

Med utgangspunkt i de problemene og utfordringene pandemien skapte, var IDS denne gangen mer opptatt av hygiene og helse enn tidligere. Da menes såvel hjemmehygiene som klinikkhygiene. Produsentene sto i kø for å vise oss hvilke produkter og tiltak som er tilgjengelige. Nye typer bioaktive tannkremer og skyllemidler ble presentert.

Her hadde Hoffmanns en stand med et meget omfattende tilfang av produkter (ApaCare) og mye interessant og dokumentert informasjon. Det var gjennomgående tydelig å registrere at profylakse og skånsom behandling etter hvert får mer oppmerksomhet enn det vi har sett før.

Nye materialvarianter med bedre kameleoneffekt og nye applikasjonssprøyter for flowmaterialer for å unngå luftblærer og påfølgende misfarging ble vist. Det ble også vist et utall varianter av glassionomer-sementer, compomerer, kompositter, spesielle bulk-filling-materialer og kompositthybrider. Det er en klar tendens til reduksjon i antall farger fordi kameleoneffekten blir bedre og bedre. Dette ble demonstrert av mange produsenter på IDS.

Digitalisering byr i mange sammenhenger på åpenbare forbedringer. Det ble presentert en rekke muligheter for bedre digital «flyt» i hverdagen. Likevel lever svært mange gamle og kjente produkter i beste velgående i sin opprinnelig form, eller med små forbedringer.

Det som i digital sammenheng tok mest plass på IDS var skannere som blir bedre og mindre, og de digitale freserne som ble presentert var 30 prosent raskere enn tidligere. Cerec viste frem sine produkter og Stratasys demonstrerte skanning og fresere.

Utstillingen henvender seg til hele dentalbransjen, såvel tannhelsesekretærer, tannpleiere, tannteknikere som tannleger.

IDS bød også på en rekke livedemonstrasjoner i tillegg til debatter. I en TV-sendt debatt fra IDS om bærekraftsutfordringer i odontologifaget i tiden fremover, deltok blant andre professor Pål Barkvoll fra Universitetet i Oslo, som er president i Association for Dental Education in Europe (ADEE).

Som vanlig viste IDS over 100 uniter i alle mulige varianter og farger. Det er spennende å se hvilke skreddersydde muligheter som finnes. Et tilfeldig utvalg viser uniter Swedent, BPR Swiss og Ultradent.

Sessler blir alltid presentert i stort antall på IDS. En god og riktig sessel er selvsagt helt avgjørende for ikke å pådra seg nakke- eller ryggproblemer, og noen av produsentene gikk grundig til verks for å individualisere produktene. En av leverandørene hadde for eksempel fysioterapeuter til å veilede.

Alignere ble presentert av mange på IDS. Dette er behandlinger som etter hvert utføres av mange tannleger. Her kunne det nok settes spørsmålstegn ved den faglige tilnærmingen hos noen av utstillerne.

Blekeprodukter til hjemmebleking i utallige varianter ble vist og demonstrert. Dette er produkter som tar mye oppmerksomhet på IDS. De blir ofte lekkert presentert på flotte stands. På dette området blir det ofte en følelse av butikk og ikke klinikk.

Mange store produsenter, for eksempel DURR, hadde stand på 200-300 kvadratmeter med flott presentasjon av sine produkter. Det er helt åpenbart at produktene nå lages med det grønne skiftet i tankene. (Legg merke til den grønne kabelen!) Ved behov for større kapasitet på for eksempel sug, var det nå laget løsninger der nye komponenter kunne kobles sammen med dem man hadde fra før.

De fleste store totalleverandører hadde stand på IDS. Eksempler på disse er NSK, Kaniedenta og Schutz dental.

En rekke leverandører av forbruksartikler viste sine fargerike utvalg.

Lupebriller ble vist av mange. Det ble også presentert beskyttelsesbriller og mange leverandører viste frem sine stadig bedre varianter av mikroskoper.

En «digital brille», Scopeye, ble også presentert. I stedet for å se på en monitor blir bildene presentert foran øynene i en slags brille ved trådløs overføring. Et spennende produkt med utrolige muligheter.

På røntgensiden skjer det mye. Apparatene blir mindre, strålingen redusert og apparatene blir enklere å håndtere. I tillegg blir kvaliteten på «bildene» stadig bedre. IDS presenterte et enormt utvalg av røntgenapparater. Automatisk doseberegning, tanngjenkjennelse og automatisk billedrotasjon er nyheter som nå er tilgjengelig.

På hygienesiden var tilbudene mange. Autoklaver fra Melag vaskemaskiner fra Miele og utstyr fra Bandelin ble vist. Hygiene var som nevnt et stort tema på IDS, og tilbudet på produktsiden helt enormt.
Konsoller for skannere ble vist og mange lasere ble demonstrert.

Mange tannleger benytter nå laser ved behandling av pasienter og på IDS ble mange produkter og bruksområder demonstrert.

Loser viste frem sine fargerike kassetter til instrumenter og oppbevaring.

Det var også flere utstillere som tilbød «premier» som flinke barn kunne få etter tannbehandling.

Quintessence var til stede med en stor og interessant fagbokstand. Her fantes det meste av fagiltteratur og mange flotte oppslagsverk ble vist frem.

For tannteknikere hadde Vision en flott stand med god mulighet til å prøve utstyret. En fin stand hadde også Belato. Det var mange utstillere som rettet seg mot tann­teknikere.

Bittregistrering ble vist på flere stands. Så vel analoge som digitale verktøy ble vist. Med det digitale funksjonsanalyseverktøyet fra Tizian JMA Optic bør større protetiske arbeider kunne gjennomføres elegant.

Å stikke seg på kanyler kan være svært uheldig, men burde være unødvendig med gode rutiner og hjelpemidler. Needle Off viste frem et flott hjelpemiddel.

På IDS er det alltid mange utstillere som byr på ALT av håndverktøy. Her var det muligheter til å gjøre gode kjøp.

På materialsiden var utvalget enormt. Omnicrom presenterte for eksempel sitt nye bulkmateriale. Dette er et materiale med god «kameleoneffetkt».

Roterende verktøy ble presentert over alt, blant annet av Bien Air og GZ.

På endo-siden ble det vist frem mange kjente og ukjente produkter for maskinell endobehandling. PD viste produkter for «endo-lovers».

Det ble presentert endobehandlinger som peker mot minimalt invasive, endodontiske metoder og til og med mot regenerasjon.

Garrison matrisesystemer hadde en flott stand med kjente produkter, og noe nytt.

Vita-Easyshade for digitalt fargeuttak ble vist frem hos Vita, og HuFriedy presenterte en lang rekke produkter, blant annet et munnbind med betydelig bedre ansiktstilpasning.
På standen til GBT var det som vanlig mange mennesker. Air-flow forbedres og utvikles og har svært mange brukere. Air-Flow er en behandling de fleste klinikker tilbyr, og er et godt hjelpemiddel. På denne standen samlet selvfølgelig tannpleierne seg.

Også Ukraina hadde en stand på IDS der de blant annet presenterte et høyestetisk Universal-Composite.

IDS er mer enn en fantastisk utstilling. Alle som ønsker å få en oppdatering på hva som finnes av utstyr, forbruks­artikler, materialer og muligheter bør besøke IDS. Utstillingen er en trendsetter og fordi mange av pasientene våre i større og større grad både er mer helsebevisste og godt orienterte om muligheter, er et besøk på IDS både nyttig og interessant for alle som behandler pasienter.

Neste mulighet til å besøke IDS er fra 25. til 29.mars 2025.