Nordisk samarbeid om utdanning og forskning

KariØverby 

OD/UiO

Ledere og representanter fra alle de 14 odontologiske lærestedene i Norden møttes i Oslo før påske. På agendaen sto diskusjoner relatert til utfordringer i odontologisk utdanning og forskning.

Ledere og representanter for 14 læresteder i Norden var samlet i Oslo i slutten av mars, for å diskutere felles utfordringer i odontologisk utdanning og forskning.

Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO.

Å pleie relasjoner er av betydning for å få til et godt samarbeid mellom de nordiske landene. 23. og 24. mars arrangerte dekanatet ved Det odontologiske fakultet (OD) i Oslo en samling der nordisk samarbeid var formålet.

Viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, ønsket deltakerne velkommen til møtet. Han trakk fram betydningen av odontologi innenfor Universitetet i Oslos satsing på Livsvitenskap.

Dekan ved OD, Tiril Willumsen, trakk fram demokratiske verdier som er felles for styreformene i nordiske land. Norden er på topp når fungerende demokratier i verden måles. Den nordiske modellen er derfor et godt utgangspunkt for å samarbeide landene imellom.

Deltakerne bidro i to diskusjoner i løpet av møtedagene. Den første hadde utfordringer innen odontologiutdanningen som tema, og var ledet av prodekan for studier, Hans Jacob Rønold. Visedekan for forskning, Janne Reseland, ledet den andre diskusjonen som tok for seg utfordringer innen odontologisk forskning.

– Møtet var en suksess, konstaterer dekan, Tiril Willumsen. Ledere og representanter fra alle lærestedene i Norden bidro i diskusjonene, og vi kom frem til mange felles mål for samarbeid. Vi setter pris på at Bodil Lund, ved Karolinska Institutet i Stockholm, følger opp dette initiativet og har invitert oss dit til et nytt møte i 2024. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal sette sammen programmet for neste møte.