Munnhelsen blant barn og unge med juvenil idiopatisk artritt

Elisabeth Grut Gil

Foto: Jørgen Barth, UiB.

Elisabeth Grut Gil (f. 1982) har master i odontologi ved Universitetet i Bergen (2009). Som en del av dobbelkompetanseløpet i odontologi har hun spesialisert seg i kjeveortopedi (2016–2019) og utført doktorgradsarbeidet ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, UIB. Hovedveileder har vært professor Keijo Luukko og medveiledere har vært professor emerita Marit Slåttelid Skeie, professor Anne Nordrehaug Åstrøm og professor Karen Rosendahl.

Elisabeth Grut Gil disputerte 10. mars 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Oral health in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis».

Den orale helsen blant norske barn og unge med juvenil idiopatisk artritt (JIA) er ukjent. Internasjonale studier som omhandler munnhelse blant denne pasientgruppen viser motstridende resultater og kvaliteten på forskningen varierer.

Avhandlingen består av tre delarbeider som fokuserer på karies, plakk, gingival blødning og munnhelserelatert livskvalitet blant unge individer med JIA, og funnene blir sammenlignet med en matchet kontrollgruppe. Deltakerne, 4-16 år med og uten JIA, fra Tromsø, Trondheim og Bergen ble undersøkt ved et tidspunkt i perioden 2015-2018. Resultatene indikerer at unge individer med JIA har høyere risiko for plakk og gingival blødning enn jevnaldrende uten JIA, mens risiko for karies er sammenlignbar. Forskjeller med hensyn til munnhelserelatert livskvalitet gav ikke entydige resultater. Flernivåanalyser ble brukt ved analyse av karies, plakk og gingival blødning. Lav utdanning blant mødre økte signifikant risikoen for karies. Jenter 12-16 år gamle med JIA hadde økt sannsynlighet for å rapportere redusert munnhelserelatert livskvalitet. Visse JIA-spesifikke karakteristika, ofte forenelig med et mer alvorlig JIA sykdomsforløp, viste økt risiko for redusert munnhelse og munnhelserelatert livskvalitet.

Avhandlingen viser at forebyggende tiltak rettet mot munnhelsen hos barn og unge med JIA har et stort potensial – tydeligere fokus er nødvendig på flere arenaer, også blant de som ikke er tannhelsepersonell.