Sterke krefter

HemingOlsen-Bergem 

President i Tannlegeforeningen

Foto: Kristin Aksnes.

I Bergensavisen uttalte Hammer og Hussein fra SV nylig at de «kjemper mot sterke krefter i Tannlegeforeningen», som mener at ordningen med tilskudd til tannbehandling for 21–26-åringene sannsynligvis er ulovlig. De peker på NTFs utsagn om at dette trolig er å betrakte som statsstøttet konkurransevridning, og dermed i strid med EØS-avtalen, siden pasientene må betale en så høy egenandel som 50 prosent, samtidig som de ikke får tilsvarende rabatt dersom behandlingen utføres i privat tannhelsetjeneste.

Jeg har ikke tenkt å gå inn på selve saken her. I skrivende stund har ikke Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) kommet med sitt oppdragsbrev til fylkeskommunene, og jeg vet ikke hvordan den endelige løsningen blir. Det jeg derimot er stolt av, er uttrykket «sterke krefter». NTF er en politisk aktør som skal oppleves støttende, utfordrende, samarbeidende, irriterende – og sterk. Vi er en viktig aktør der avgjørelsen tas. For å få til dette trenger vi et sekretariat med dyktige fagfolk innen fag, økonomi, jus og arbeidsliv, og vi trenger dere!

NTF er bare så sterk som de dyktige tillitsvalgte som velger å engasjere seg i foreningen. Vi trenger tannleger med sterke meninger om etikk, etterutdanning, lønn og tariff, fag og fagpolitikk. Vi trenger ivrige tannleger som ivaretar lokalforeningene og spesialistforeningene, både politisk, faglig og sosialt. Vi trenger UTV. Vi trenger kollegahjelpere som ivaretar en kollega i nærmiljøet når det butter, og vi trenger klagenemnder som bidrar til kvalitetskorreksjon og profesjonsetikk. Vi trenger NTF Student som talerør for de kommende tannlegegenerasjonene. Vi trenger et sterkt og taleivrig representantskap som skal sette kursen mot fremtidens tannhelsetjeneste.

NTF er bare så sterk som de dyktige tillitsvalgte som velger å engasjere seg i foreningen. Vi trenger tannleger med sterke meninger om etikk, etterutdanning, lønn og tariff, fag og fagpolitikk.

NTF trenger også at det diskuteres fagpolitikk og politikk i miljøet der du er. Om du på jobb eller i fritid snakker med mennesker som er og som ikke er kollegaer, fysisk eller på sosiale medier, så er det viktig å få i gang debatten. Hvor vil vi og hvorfor? Det hjelper derimot ikke at disse meningene forblir på Facebook, på kontoret eller i eget hode. Tankeoverføring er oppskrytt som kommunikasjonsform. Du er derfor nødt til å videreformidle meningene dine direkte til NTF sentralt eller til dine tillitsvalgte i lokal- og spesialistforeningene. Det er lett å mene mye på sosiale medier, men de fører ikke til endring. Du blir ikke hørt, og du har valgt det selv. Skal dine meninger bli hørt må du stå for dem og fortelle det videre. Jeg kan love at du blir lyttet til. Det er annerledes enn i sosiale medier. Fortell oss, eller enda bedre, engasjer deg! Meld deg selv eller andre som du mener vil kunne bidra (gitt at de samtykker) til valgkomiteen.

Hvis det av forskjellige årsaker ikke skulle passe med tillitsverv i et utvalg akkurat nå, så skjønner jeg det godt. Livet er sånn. Kanskje du allikevel kunne tenke deg å bli med på representantskapsmøtet? Det gir deg en unik mulighet til å si hva du mener. Det gir deg muligheten til å sette kursen for de neste årene, til å bestemme hva vi skal mene om offentlig finansiering, samhandling mellom den offentlige og den private tannhelsetjenesten, tiltak for bedre eierforhold i næringsvirksomheter, utviklingen i næringen, etterutdanning, forskning, og mye, mye mer. Alt som skal til, er at du kommer til lokalforeningen og tar sjansen på å bli valgt som delegat til NTFs øverste organ. Det handler om yrket ditt, om jobben din og om din fremtid.

Jeg har snakket med flere tannleger som egentlig ønsker å engasjere seg, men som ikke tør. Noen mener at de vet for lite, kjenner for få, er dårlig til å snakke for seg eller ikke er så politisk aktive. Lista er lang. Jeg kjenner den godt, for jeg har brukt mange av punktene som unnskyldning selv. Det handler om å slutte å snakke seg ned, og å se det som er viktig. Mener du noe – og tør du å si det? Tør du være ærlig på hva du er god på? Tør du å spørre når du ikke vet? Vil du bidra? Da er det plass for deg i NTF. Du er viktig, og du er ønsket. Slutt å lete etter unnskyldninger. Meld deg på!

Jeg vil gjerne få rette en stor takk til alle tillitsvalgte. Ditt arbeid og din tilstedeværelse er det som gjør oss sterke. Sammen skal vi bli stadig sterkere og stadig mer tydelig. Bli med!