Tilbakeblikk

1923

I sit bevægelige kontor arbeider tandlægen ved arméene

Paa anmodning av tandlægeskolen i Paris har M. Paul Strauss, senator for Seinedepartementet, i mars 1915 fremlagt for sanitetsvæsenets raadgivende høiere kommission en proposition, som tar sikte paa en fuldstændig organisation av tandlægetjeensten i armeen. ...

Denne tandlbehandlingsvogn som ikke vil kunne minde om den fra forrige aarhundredes markeder saa kjendte støiende charlatans, den improviserte tandtrækkers larmende befordringsmiddel, er uten pomp og prakt, endda den har faat det litt bizarre navn stomatologivogn. Den er laget av en automobilomnibusskasse av en model som brukes i den franske armé – analog med f.eks. de rodiologihospitalsvogner som for nogen tid siden er beskrevet her.

Fra tidsskriftet «La science et la Vie», Tidende nr. 5, april 1923

1973

Helsedirektoratet

Omsetning av legemidler med mindre veldefinerbar medisinsk berettigelse

Mange tradisjonelt anvendte medikamenter med lite veldefinert virkning har fortsatt en betydelig utbredelse.

For å tilfredsstille brukernes ønske, vil en del preparater som sedvanemessig er tillagt en viss legende virkning, men vanskelig kan underkastes vanlig registreringsprosedyre, inntil videre bli tillatt markedsført.

Salgstillatelsen vil for visse produkter av særlig tvilsom medisinsk verdi bli gjort tidsbegrenset, idet helsemyndighetene i størst mulig utstrekning søkes begrenset gjennom aktiv informasjon overfor publikum.

Fra spalten «Om og for tannleger», Tidende nr. 4, april 1973

2013

Best i Norge

Hedmark fylke er best i Norge på forebyggende tannhelse, i hvert fall om man måler det ut fra antall feilfrie tenner på pasientene i aldersgruppen 12 år og 18 år. Slik var det både i 2012 og i 2011. I Hedmark hadde 65 prosent av 12-åringene null hull (DMFT=0) i fjor, mens tilsvarende for 18-åringene var 26 prosent med null hull. Utviklingen de siste årene har vært spesielt positivt for 12-åringene i Hedmark. I aldersgruppen tre og fem år, er det noen få andre fylker som er like god eller litt bedre enn Hedmark, viser tallene til hvert enkelt fylke.

Hedmark har gjort, og gjør mye forebyggende arbeid for bedre tannhelse. Men mye gjenstår. Selv om tallene er svært gode nå, sammenlignet med mange andre fylker, og best i Norge blant ungdommene, er det en dramatisk negativ endring i tannhelsen i alderen fra 12 år til 18 år.

Fra saken «Lykkes med forebygging år etter år», Tidende nr. 4, april 2013