Laveste koronatall siden sommeren 2021

Foto: Yay Images.

I uke 5 i år var det 57 nye sykehusinnleggelser med korona som hovedårsak, mot 64 uken før. Det ukentlige antallet har ikke vært så lavt siden sommeren 2021.

Nedgangen i påviste tilfeller og nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak fortsetter, men saktere enn de foregående ukene. Dette kommer frem i Folkehelseinstituttets (FHIs) ukesrapport for uke 5.

FHI mener koronabølgen er over for denne gang, men venter at det kan komme en ny bølge senere i vinter eller vår.

I uke 5 var det også en klar nedgang i antall covid-19-assosierte dødsfall med 12, etter 27 i uke 4.