Bokanmeldelse

Forlagets egen omtale:

Erlend Hem, Magne Nylenna og Nina Husom, redaktører:

Pasient­journalen – språk, dokumentasjon og helse­kompetanse

Når vi oppsøker helsetjenesten, blir opplysninger om oss krevet ned i en pasientjournal. Helsepersonell har plikt til å journalføre informasjon om utførte undersøkelser, diagnoser, sykdomsforløp og behandling. Tidligere var pasientjournalen et lukket dokument, som først og fremst fungerte som legens arbeidsredskap. I takt med økende pasientrettigheter og digitalisering er stadig større deler av journalen lett tilgjengelig for den enkelte pasient samtidig som flere helsepersonellgrupper bidrar til innholdet. Utviklingen har skapt en ny, digital pasientjournal.

Innsyn i journalen er en viktig pasientrettighet, men mye journaltekst er vanskelig å forstå og kan skape forvirring og engstelse. Hvordan kan språket i journalene tilpasses pasientenes behov samtidig som man ivaretar helsepersonells behov for presis medisinsk informasjon og dokumentasjon?

Denne boka, som er en oppfølger til Helsespråk fra 2021, beskriver de ulike funksjonene pasientjournalen har fått, men spesiell vekt på språket som brukes. Hvilket språk er egnet, og hvordan kan dette språket forbedres?

Boka har 22 kapitler og 32 bidragsytere. Helsepersonell, språkvitere, jurister og mange andre yrkesgrupper bidrar fra sine ulike innfallsvinkler. Boka utgis med støtte fra Språkrådet og Direktoratet for e-helse.

Boka utgis med støtte fra Språkrådet og Direktoratet for e-helse.

Tidsskriftet Michael 2022: Supplement 31. ISBN 978-82-92871-73-7 / ISSN 1893-9651

Nye bøker og anmeldelser

Tidendes redaksjon mottar et stort antall bøker, både om odontologi og andre fagområder innen helse, samt helse og samfunn med ulike vinklinger, fra forlag i inn- og utland. Mange av disse er det ikke aktuelt for Tidende å anmelde, mens mange sendes til anmeldelse. Det blir derfor jevnlig anmeldt et antall bøker i Tidende under Boknytt. Ofte går det imidlertid noe tid fra boken kommer ut til anmeldelsen foreligger.

For å gjøre bokutgivelser kjent for Tidendes lesere, presenterer vi bøker, både odontologiske fagbøker og de som omhandler andre temaer, med en kort omtale basert på vaskeseddelen fra forlaget, under vignetten Nye bøker. Presentasjonen kommer på det språket boken er skrevet; det være seg norsk, svensk, dansk eller engelsk, og er ledsaget av et bilde av bokens forside.

En presentasjon under Nye bøker i Tidende er ingen garanti for at det kommer en anmeldelse av boken senere, samtidig som det heller ikke utelukker en anmeldelse i en senere utgave.