Tilbakeblikk

1923

Odontologiens forhold til medisinen

«Som det kanske vil være bekjendt, blev odontologien her i Amerika utskilt fra det medicinske fakultet i 1839. I erkjendelse av det feilskridt som derved blev begaat, skriver redaktøren i det medicinske tidsskrift «Medical Record», at dette berodde paa en misforstaaelse fra medicinernes side, idet de ønsket at holde sig paa avstand fra odontolgene. Han sier videre, at det var under den siste krig man tilfulde fik forstaaelsen av tandlægenes store betydning for medicinen med specielt henblik paa krigskirurgien. Men han tilføier, at det største felt for lægens og tandlægens samarbeide ligger i den forebyggende medicin – deri indbefattet hygienen.»

Fra artikkelen «Den moderne odontologi og dens relation til medicinen», av Guttorm Toverud, 1ste assistent ved Statens Tandlægeinstitut. (Toverud ble senere Europas første professor i pedonti) Tidende nr. 4, mars, 1923

1973

Om etterutdannelse

«Den norske tannlegestand er relativt heldig stilt, faglig sett. En god grunnutdannelse gir muligheter for adekvat virksomhet i flere år, uten tilsynelatende presserende behov for etterutdannelse. De norske tannleger har et godt navn i det store utland, og vi burde vel være fornøyd med oss selv.

Den omfattende forskning som drives innen vårt fagområde for tiden, forandrer imidlertid stadig vår berettigelse til å foreta behandling etter «gammeldagse» metoder, og det som var lege artis i fjor, kan være malpraksis i år. Den eneste måte å følge de forskjellige strømminger på, og den eneste mulighet vi har for å kunne ta den praktiske konsekvens av tidens viten, er å engasjere oss i en kontinuerlig etterutdannelse. …

Det ligger også en oppfordring til frivillig innsats i de forslag som fra tid til annen dukker opp, om å gjøre vår etterutdannelse obligatorisk.»

Fra lederen «Vår faglige forpliktelse» Tidende nr. 3, mars, 1973

2013

E-helse: Om realistiske visjoner og luftslott

«NTF har også nettopp kommentert Stortingsmelding nr. 9 og 10. Nr. 9 heter «En pasient - En journal», den såkalte eHelse-meldingen. I tillegg har vi på høring forskrift om kjernejournal. For alle disse er det viktig å synliggjøre pasientenes og tannlegenes behov. Spesielt i stortingsmeldingen tegnes noen store visjoner for fremtidens elektroniske løsninger. Hvilke visjoner som er realistiske, og hvilke som ender som luftslott gjenstår å se. NTF jobber for at tannlegene og tannhelse skal være synlig og tatt hensyn til i det arbeidet som gjøres. Vi blir nok aldri sentrale, men vi må heller ikke bli glemt.»

Fra artikkelen «eHelse: Oppdatering om IT og ELIN-t» Tidende nr. 3, mars, 2013