Nordmenn bruker mer legemidler enn noen gang

I 2022 brukte befolkningen reseptpliktige legemidler for 31,8 milliarder kroner. I gjennomsnitt brukte hver nordmann 1,6 legemiddeldoser hver dag. Legemiddel­bruken økte med nesten tre prosent i fjor.

Det viser tall Apotekforeningen har hentet inn fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Det mest brukte reseptlegemiddelet i Norge er atorvastatin, som brukes mot forhøyet kolesterol. Bruken av atorvastatin har økt med ni prosent i 2022. Blodproppforebyggende acetylsalisylsyre er nest mest brukt, mens kandesertan mot høyt blodtrykk er nummer tre. Deretter følger smerte- og febernedsettende paracetamol. Fire av de fem mest bruke legemidlene brukes for hjerte- og karrelaterte sykdommer.

I gjennomsnitt brukte hver innbygger 581 doser reseptpliktige legemidler, som betyr 1,6 dose per dag. Målt i definerte døgndoser (DDD) brukte hver person i snitt 2,6 prosent mer legemidler i 2022 enn året før. Vi bruker 27 prosent mer legemidler per person enn for 10 år siden.

– En viktig årsak til at legemiddelbruken øker, er at vi får en stadig eldre befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye legemidler som de under 60. Den eldste delen av befolkningen bruker i snitt mer enn fire legemiddeldoser daglig. Jo flere eldre, jo sterkere vekst i legemiddelbruken får vi, forklarer fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.