Lederskifte i studentforeningen

På nyåret fikk NTF Student et helt nytt styre og ny leder. Studentlederen skal være synlig i både samfunnsdebatten og i foreningsarbeidet, og deltar som studentenes stemme i interne og eksterne fora og debatter. Som fremtidens tannleger blir studentforeningen også en viktig brikke når NTF skal være med å meisle ut politikk og føringer for fremtidens tannhelsetjeneste. Vi har tatt en prat med både avtroppende og påtroppende leder for å høre deres tanker om studentforeningens rolle.

Stine Arnesen – avtroppende leder

Tidligere leder Stine Arnesen i aksjon under åpningen av NTFs landsmøte 2022.

Foto: Tonje Camacho.

Hvordan har du opplevd rollen som leder for studentforeningen?

Året som leder har vært utfordrende, lærerikt og spennende. Tidligere har ikke leder av NTF Student blitt dratt med på så mange oppdrag «utenom» med moderforeningen, men det har jo vært utrolig gøy og lærerikt. Det er også mye administrativt arbeid i å lede en forening, mye mer enn hva det kanskje ser ut som utenfra.

Hva har vært høydepunktene – for foreningen og for deg personlig?

Det største høydepunktet både for foreningen og meg selv, må være Landsmøtet 2022. Her fikk vi mulighet av NTF til å være synlige i møtesonen, både med stand og foredrag, og delta på selve åpningen. Foredragene med Ann C. Høyvik ved de norske lærestedene var også ett av høydepunktene for foreningen. Disse arrangementene har vi fått mange positive tilbakemeldinger på fra medlemmene.

Hvordan ser du på fremtiden for studentene som nå skal ut i arbeidslivet sammen med deg?

Vi går en uviss fremtid i møte, og det store spørsmålet om fremtidens tannhelsetjeneste angår tannlegestudenter og ferske tannleger i aller høyeste grad. Tannlegestudenter må få nesa ut av pensumboka og begynne å «blande seg» i debatten. Vi trenger ikke å kunne presentere den beste løsningen fra A – Å, men vi må være med å forme deler av den. Her har studentforeningen mye de kan jobbe med, og både de og medlemmene har god støtte i alle ressursene vi har i NTF.

Noe mer du har på hjertet før du leverer stafettpinnen videre?

Året som leder for NTF Student har vært utrolig fint. Jeg vil takke medlemmene, styret i NTF Student og NTF, for tilliten. Det føles både godt og trist å skulle gi vervet videre, men jeg vet at foreningen ledes videre av en dyktig gjeng, så dette blir veldig bra. Tusen takk for meg, for denne gang, og ønsker det nye styret lykke til – jeg heier på dere!

Sofie Marlen Mathisen – påtroppende leder

Sofie Marlen Mathisen, ny leder i NTF Student.

Foto: privat.

Hva er motivasjonsgrunnen til å takke ja til lederverv i studentforeningen?

Det var helt klart avtroppende leder Stine som inspirerte meg til å ta dette vervet. Å se den gode jobben hun gjorde og få muligheten til å kunne ta en del av det selv. Jeg trives med ansvar og følte meg klar for denne utfordringen. Det er ikke hver dag man får denne muligheten heller, så jeg tenkte det var nå eller aldri.

Hva er studentforeningens hovedmål og viktigste arbeidsoppgave i året som kommer?

I år skal vi jobbe med å fremme og synliggjøre medlemsfordeler, verving av nye medlemmer både i Norge og utland. Vi skal i år ha større søkelys på faglige og politiske saker som er av interesse for studentene og formidle slike saker videre til medlemmene. Vi ønsker å tilrettelegge for politisk engasje­ment og holde medlemmene oppdatert på saker som angår dem. Vi ønsker også å bidra til at studentene har de beste forutsetningene når de skal inn i arbeidslivet.

Hva gleder du deg mest til?

Jeg gleder meg til alt jeg kommer til å lære, erfaringen jeg kommer til å opparbeide meg, og ikke minst alle folkene jeg kommer å møte. På den lille stunden jeg har vært en del av NTF student har jeg allerede blitt kjent med mange flotte og inspirerende mennesker. Jeg gleder meg også til å utvikle studentforeningen i den retningen vi ønsker, med et større søkelys på faglig og studentpolitisk arbeid.

Har du noen oppfordringer eller noe viktig på hjertet du ønsker å si til dagens odontologistudenter?

Følg med i samfunnsdebatten! Det er stadig saker som angår oss studenter hvor det er viktig å engasjere seg og aktivt bruke studentforeningen til og fremme deres sak. Eksempelvis jobber det nye tannhelseutvalget med å se på en endring i dagens tannhelsetjeneste. Det er vi som er fremtidens tannleger og skal leve med endringene som gjøres.