Vestlandsmøtet 2023:

Etterlengtet og vellykket

Tekst:
Ellen BeateDyvi 
Foto:
DavidVatne 

Bergen Tannlegeforening

I alt 664 tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og utstillere fant veien til Grieghallen og det 81. Vestlandsmøtet i dagene 12.–14. januar. Det var tre år siden sist, og mange ga uttrykk for at de satte pris på igjen å kunne møtes på tradisjonelt vis ved årets begynnelse.

Torsdag 12. januar var det tilbud om fire halvdags forkurs, omhandlende klinisk besltuningstaking, kjeveledd, implantatkomplikasjoner og kompositt.

Fredag 13. januar kom med offisiell åpning av møtet, før flere kurs.

Dentalutstillingen var også på plass. Alt i Grieghallen.

Og fredag kveld var det fest på Hotel Norge.

BTFs formann Sindre Hauge Larsen ønsket velkommen til Vestlandsmøtet 2023, og viet taletid blant annet til viktigheten av etterutdanning for tannleger.

Heming Olsen-Bergem deltok i Vestlandsmøtet både som NTFs president og som kursgiver. Under åpningen av Vestlandsmøtet snakket han, som NTFs president, blant annet om arbeidet i tannhelseutvalget.

Leder av BTFs fagkomité, Monika Nydal Adolfsen, presenterer fagprogrammet under åpningen av Vestlandsmøtet.

Marco Elsafadi snakket om motivasjon, som todel fenomen. Når noe er lystbetont, kommer motivasjonen av seg selv. Alt vi liker er lett å gjøre. Og det går også an å mobilisere motivasjon for å gjennomføre oppgaver vi ikke liker eller som er vanskelige. Da bruker vi viljestyrke. Den type motivasjon kan læres og øves.

Tannlege Arne Lund sto for kurs i hands-on kompositt.

Dentalutstillingen i Grieghallen så ut til å være godt besøkt.

Komiker Christoffer Schelderup underholdt under festmiddagen på Hotel Norge fredag kveld.

Vestlandsmøtets hedersgjester så ut til å hygge seg på fest fredag kveld.