Forskningspris til Ingrid Beate Ringstad ved Universitetet i Oslo

Ingrid Beate Ringstad blir tildelt prisen av daværende president for ECG, Dr. Inger Wårdh,

Foto: Privat.

Ingrid Beate Ringstad mottok i september European College of Gerodontology Research Award 2023 for sin studie på eldre pasienter innlagt på kommunal akutt døgnenhet (KAD) i Oslo. Prisen tildeles fremragende gerodontologisk forskning som gir viktig kunnskap om munnhelsen til eldre.

Tverrsnittstudien er første del av COOP II-studien, og ble gjennomført fra januar til september i år. Inkluderte pasienter var 70 år eller eldre, og innlagt på KAD i Oslo. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus, Helseetaten i Oslo Kommune og Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo.

– På KAD treffer vi tidligere hjemme­boende eldre som opplever akutt forverring av helsen. De fleste er i overgangen mellom å være friske og selvhjulpne til å bli syke og pleietrengende. Vi må vite hvordan det står til med de hjemmeboende eldre, hvilke plager de har og på lang sikt hvordan vi kan tilrettelegge helsetjenester for å sikre en god alderdom. Munnen må ikke glemmes, både for eldre og for befolkningen ellers er det å opprettholde en frisk munnhule viktig for den generelle helsen og god livskvalitet, forteller Ringstad

Forskningsgruppen i COOP II-studien er tverrfaglig og består av et medisinsk team og et team av tannleger. Prosjektleder er geriater Torgeir Bruun Wyller, i tett samarbeid med professor Janicke Liaaen Jensen. Det er innsamlet en rekke medisinske og dentale parametre, og alle er gjennomført på pasientrom eller ved pasientens sengekant.

– Pasientene i studien er syke eldre med redusert evne til å gjennomgå omfattende helseundersøkelser og spørreskjemaer. Arbeidet med å velge ut hvilke parametre vi skal inkludere som ikke påfører en ytterligere belastning for pasienten, har vært viktig, forklarer Ringstad.

Innsamling av data er nå avsluttet, og totalt ble 382 pasienter inkludert i studien. Foreløpig resultat viser at størsteparten av pasientene bor alene i sitt eget hjem. Polyfarmasi, skrøpelighet og hyposalivasjon fremstår hyppig i populasjonen.

– Foreløpig resultat viser store individuelle forskjeller mellom pasientene, og dette belyser et viktig poeng om at alderdommen ikke er lik for noen. Jeg gleder meg til vårt videre arbeid og å dykke dypere ned i resultatene, sier Ringstad til odont.uio.no.