Ny vitenskapelig redaktør i Tidende

Foto: UiT Norges arktiske universitet

Professor Asbjørn Jokstad (66) er ansatt som vitenskapelig redaktør i Tidende.

Jokstad er professor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet siden 2012. Før dette var han Professor and Head in Prosthodontics ved Faculty of Dentistry, University of Toronto, Canada.

I perioden 2001-2006 var han deltidsansatt i FDI World Dental Federation som Scientific Affairs Manager med arbeidsplass i London og i Ferney-Voltaire i Frankrike.

Asbjørn Jokstad har utført forskning og undervisning over lang tid innen mange fagområder innen odontologi med hovedvekt på kliniske studier og evidensbasert praksis/clinical epidemiology. Hans vitenskapelige meritter er anerkjent internasjonalt, og verdens største forskerorganisasjon innen odontologi, International Association for Dental Research (IADR) har tildelt ham The IADR Distinguished Scientist Award for Research in Prosthodontics and Implantsi 2019.

Innen IADR er Jokstad medlem av Distinguished Scientist Award Committee. Han har vært medlem i IADR-AO Innovation in Implant Sciences Award Committee, leder av Hatton Award Committee, president i IADR Implant Research Group, leder av Constitution Committee, president i IADR Prosthodontics Research Group, og i mange år programansvarlig og styremedlem i ulike IADR research groups. Som appointed expert av EU har Jokstad siden 2013 årlig evaluert og prioritert biomedisinske forskningsprosjekter innen Horizon2020-programmet.

Hans virke innen undervisning har vært over hele verden og han har holdt mer enn 200 kurs og forelesninger i nær 40 land, inkludert ved NTFs landsmøte, DTFs Aarkursus og STFs Riksstämma.

Siden 1986 har alle Jokstads forelesninger og publikasjoner blitt gjort tilgjengelig for alle på www.jokstad.net