Svar til Kjersti Feldt Anfinnsen:

Lange tradisjoner med jevn kjønnsfordeling

Monika Nydal Adolfsen

Leder av fagkomiteen i Bergen Tannlegeforening

Det 81. Vestlandsmøtet i Bergen har vært pandemiutsatt i to år med de konsekvensene dette har medført. Programmet for 2021 ble planlagt i kjølvannet av 2020-utgaven, hvor fokus var på å tilby et variert og solid faglig innhold. Det vi derimot ikke har vært oppmerksomme nok på, er som du poengterer kjønnsfordelingen blant foredragsholderne. I årets utgave er det 14 mannlige og kun to kvinnelige. Dette er tilfeldig. For som du foreslår, finnes det en rekke dyktige, kunnskapsrike, kvinnelige foredragsholdere.

Vi tar med oss kritikken og vil i fremtiden passe på at vi har en jevnere kjønnsfordeling blant foredragsholderne samtidig som et fagprogram av høy kvalitet ivaretas.

Når det er sagt, har Bergen Tannlegeforening (BTF) lange tradisjoner med en jevn kjønnsfor­deling i ulike aldre og med ulik yrkeserfaring. Fagkomiteen derimot, har hatt en kvinnelig leder de siste 20 årene. Dersom man ser på oversikten over forelesere på BTFs medlemsmøter i 2022 har det vært syv kvinner og fem menn.

Vi tar med oss kritikken og vil i fremtiden passe på at vi har en jevnere kjønnsfordeling blant foredragsholderne samtidig som et fagprogram av høy kvalitet ivaretas. Hva angår underholdning på Festaften er vi veldig glad for å kunne presentere Christoffer Schjeldrup. Selv om vi gjerne skulle invitert Gabrielle, er hun dessverre over budsjett. Men skulle du (Gabrielle) lese dette og ønske å se det flotte utvalget av tannleger landet har å by på: Ring meg!