Vestlandsmøtet må rydde opp!

Kjersti Feldt Anfinnsen

Det 81. Vestlandsmøtet i Bergen ligner sannsynligvis mye på det tredevte, men det kan jeg ikke vite, jeg var ikke født. Hva jeg vet er derimot at da jeg ble uteksaminert fra Det Odontologiske fakultet i Bergen i 2001, fantes fremdeles en koneklubb som het Lateralen. Kan hende eksisterer den fremdeles.

Denne gysende assossiasjonen kommer når jeg nå leser Vestlandsmøtets program. For i Bergen Tannlegeforening (BTF) han man ingen leder, der har man en formann, og formannen i Bergen Tannlegeforening, Sindre Hauge Larsen, skriver: Endelig skal vi igjen få starte året på skikkelig vis,til sine kollegaer – siden Vestlandsmøtet er blitt pandemiutsatt i to år. Vestlandsmøtet har hatt mye tid til å reflektere over hvilket program de vil tilby sine medlemmer og andre kollegaer. De har inkludert faglig tyngde og en deilig festaften. Men ...

... vestlandsmøtet har ikke inkludert kvinner i sitt program. Når jeg blar videre fra formannens velformulerte åpningstekst, møtes jeg av menn. Dette har jeg ikke noe imot i mange kontekster, men når en profesjon blir så homogen som i dette faglige programmet med stort sett hvite menn med taletid fra en scene, tenker jeg at profesjonen blir lidende.

Vestlandsmøtets programkatalog viser meg 17 menn og to kvinner. Ja, selv underholdningen er fra en manns perspektiv. Er ikke det flaut i 2023? Utdatert er det i hvert fall.

Vestlandsmøtet har ikke inkludert kvinner i sitt program. Vestlandsmøtets programkatalog viser meg 17 menn og to kvinner.

Likestillingen i de øverste hierarkiene har fremdeles en lang vei å gå. Det er ikke bare Vestlandsmøtet som har et mannsdominert program. Det er bare å begynne å legge merke til hvem som inviteres til å forelese på andre scener, hvem som figurerer på plakater.

De to kvinnelige foredragsholderne i programmet er førsteamanuensis og spesialist i oral protetikk Siri Flagestad Kvalheim og professor og spesialist i oral kirurgi og medisin Annika Rosén. Hvis noen nå skulle tenke at det ikke eksisterer flere kompetente kvinnelige foredragsholdere, har jeg forslag til hvem man kan begynne å mase på:

Hva med et åpningsforedrag av og med Sumaya Jirde Ali og Marta Breen? Hva med faglig innhold ved for eksempel Dagmar Fosså Bunæs, Roshi Frafjord, Kari Mette Andersen, Kima Karimiha, Pia Selmer-Hansen, Eva Gustumhaugen, Paula Frid, Cecilie Gjerde, Sissel Storli, Johanna Berstad, Esha Katyayen, Malene Øen, Mona Gast, Ingvild Ulvik, Yngvil Zachrisson, Unni Endal, Eli Brink og Marianne Tingberg?

Fra utlandet ville jeg pent spurt periodontist Martina Stefani.

Og underholdningen? Gjerne Gabrielle. Foreslår dessuten av BTF headhunter Gunnhild Vesterhus Strand, på sitt mest bråkete, til vervet som leder.

Kvinnelige tannleger blir i de kommende år i et markant flertall. Derfor er det viktig at kvinner representeres likevektig i et fagprogram. Det er et stort behov for flere godt synlige kvinnelige forbilder med sterk faglig kompetanse, et mangfoldsløft og økt bevissthet rundt likestilling øverst i hierarkiene.