Når begynnelsen er god…

Ellen Beate Dyvi

Ansvarlig redaktør

Foto: Kristin Aafløy Opdan.

Vi går inn i et nytt år som ser usikkert ut – med tanke på verdenssituasjonen og hvordan krigen i Europa vil utvikle seg videre. Alvoret er nær oss og preger oss på flere måter. For meg kom det på et vis ennå nærmere da Nobels fredspris ble delt ut til menneskerettighetsforkjemperen Ales Bialiatski fra Belarus, den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties her i Oslo i desember.

Dette unike samarbeidet er også noe vi har tenkt skal fortsette i lang tid fremover.

Det går feil vei med demokratiutviklingen i verden, og det er med et til dels nokså dystert bakteppe vi skal gå inn i 2023.

Og alt er ikke mørkt. Det er lyspunkter, og noen ting er også heldigvis helt som de pleier. Som for eksempel at vi ved begynnelsen av en ny årgang av Tidende publiserer resultatet av et samarbeid mellom de nordiske redaksjonene for tannlegetidsskrifter. Samarbeidet har vart i mange år, og nå i 2023 publiserer de nordiske tannlegetidsskriftene de samme felles vitenskapelige artiklene for 29. gang.

Hovedansvaret for å få på plass de nordiske temaheftene går på omgang. Denne gangen er det Tidendes redaksjon, ved avtroppende vitenskapelig redaktør Jørn A. Aas, som har hatt ansvaret for å sette sammen en ad hoc-redaksjon som har definert hvilke sider av temaet som skal belyses, og funnet frem til forfattere som har vært villige til å skrive. I alt 29 forfattere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har bidratt.

Temaet for de åtte nordiske artiklene i 2023, som publiseres i Tidende nr. 1 og 2, er endodonti – akkurat som for 28 år siden, i 1995 – da det det den gang skandinaviske samarbeidet begynte, og man for første gang kunne presentere felles temahefter for leserne av de odontologiske vitenskapelige tidsskriftene i Danmark, Norge og Sverige.

I forordet til de to første utgavene som kom i 1995 het det at dette var historiske utgivelser. Som vi nå vet markerte de starten på et unikt nordisk samarbeid. Det finske tidsskriftet kom raskt med i samarbeidet og ganske nylig er også Island blitt med.

Dette unike samarbeidet er også noe vi har tenkt skal fortsette i lang tid fremover. Det er det enighet om i alle redaksjonene som er med. Vi har nylig hatt et godt og fruktbart møte i Helsingfors. Mulige temaer for flere år fremover er diskutert, og noen er allerede bestemt.

Vi håper leserne finner det nyttig, ikke minst for yrkesutøvelsen, at de nordiske redaksjonene nok en gang har forent krefter for å dekke et område innen odontologien best mulig.

Her i den norske redaksjonen gleder vi oss i hvert fall over nok en gang å kunne starte en ny årgang på en så god måte. Når enden er god er allting godt, er det noe som heter– kanskje vi kan prøve oss på å si at når begynnelsen er god er allting godt?

Angående begynnelse. Tidende begynner alltid med en forside. Tradisjonen tro, siden 2019, og for femte gang har vi også i år engasjert en ny illustratør som vil lage Tidendes forsider gjennom hele årgangen.

Vi gleder oss til hele 2023-årgangen fra begynnelse til slutt, og ønsker alle Tidendes lesere et godt nytt år.