Vil definere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom

Apekopper smitter ved nær kontakt, og gir blant annet feber, hovne lymfeknuter og kløende utslett med blemmer.

Helsedirektoratet anbefaler at apekopper defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven.

– I Norge har antallet som er smittet av apekopper blitt høyere i sommer. Målet er å stoppe utbruddet og forebygge at apekopper etablerer seg i Norge. Derfor har vi anbefalt til Helse- og omsorgsdepartementet at apekopper nå bør defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Tidligere i år valgte Sverige å definere apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom, mens Danmark så langt ikke har valgt å gjøre det.

Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserte 23. juli 2022 epidemien med apekopper som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

– Når vaksinen blir tilgjengelig, vil man i første omgang målrette bruken. Å gjøre apekopper til allmennfarlig smittsom sykdom vil kunne være et nyttig virkemiddel for å slå ned pågående utbrudd og hindre at sykdommen får etablere seg i Norge, sier Nakstad.

Sykdommer som er klassifisert som allmennfarlige etter smittevernloven gir rett til gratis testing, behandling og vaksine. Legen skal gi den smittede personlig informasjon og smittevernveiledning og drive smittesporing.

Omfattende isolasjonsbehov

Apekopper er en virussykdom som forårsakes av orthopoxvirus. Smitte skjer vanligvis ved nær fysisk kontakt med en smittet. Viruset smitter via hud, slimhinner eller luftveier.

De fleste smittede blir friske uten behandling i løpet av noen uker, men noen kan utvikle pigmentforandringer og arr i huden, særlig hvis utslettet har vært infisert. I enkelte tilfeller ser man mer alvorlig sykdomsbilde, og i sjeldne tilfeller dødsfall.

Isolasjonsbehovet er omfattende. Opp mot tre-fire uker i isolasjon kan være nødvendig for å unngå videre smitte til andre, sier Nakstad.

Per 4. august er det 63 bekreftede smittetilfeller med apekopper i Norge. Alle tilfellene er menn og majoriteten identifiserer seg som menn som har sex med menn og er i aldersgruppen 20-69 år (de fleste mellom 20-49 år).

Per august er mer enn 23 000 tilfeller av apekopper registrert globalt.