Tilbakeblikk

1922

Fra Smaalenenes tandlægeforening

«Smaalenenes tandlægeforening avholdt aarsmøte paa Høisand Bad i Skjeberg 2. juli d.a. Av saker der forelaa til behandling, var:

Tandlæge Wasserfalls forslag om revision av den nugjeldende minimaltarif. Med nogen smaa endringer bibeholdtes den nuværende tarif, da det som helthet set viste sig at tariffens satser laa under andre lokalforeningers.

Videre forelaa forslag fra tandlæge Freng (Fredrikshald) om forandring av foreningens navn fra Smaalenenes tandlægeforening til Østfold tandlægeforening. Efter et utsættelsesforslag av tandlæge I. Aas (Sarpsborg), ble foreningens nuværende navn bibeholdt.»

Fra spalten Fra lokalforeningene

Tidende nr. 7, september 1922

1972

Hermods korrespondansekurs for tannlegeassistenter

«På side 342 i Tidendes junihefte d.å. gir Kai Hunstadbråten en anmeldelse av Hermods korrespondansekurs for tannlegeassistenter. Det står i denne anført at det visstnok ikke finnes noen tilfredsstillende svensk/norsk ordbok i handelen, som gjør det lettere for norske kontordamer å følge det svenske korrespondansekurset. Kristian Østvig har gjort redaksjonen oppmerksom på at Eva Remens og Philip Houm har forfattet en svensk/norsk ordliste. (…)

Ordlisten skulle gi en utmerket hjelp for den som gir seg i kast med korrespondansekurset.»

Fra spalten Forskjellig

Tidende nr. 9, september 1972

2012

Nytt odontologibygg i Bergen

«Det nye odontologibygget i Bergen er ferdigstilt, flyttet inn i, og nå også offisielt åpnet. Ikke mindre enn to statsråder troppet opp i den anledning. Kunnskapsministeren spilte hovedrollen, mens helseministeren stemte i. Det var ikke annet enn lovord å høre fra noen av dem. Det var ikke bare en snarvisitt i form av snorklipping, eller i dette tilfellet nøkkeloverrekkelse, og et par raske festtaler de unnet seg heller denne gangen. De var med hele dagen, og deltok i både omvisning og bespisning, og tok seg tid.»

Fra leder i Tidende nr. 8, september 2012