Tilbakeblikk

1922

Slutt på all smerte og skrekk

«De siste fremskridt i tandbehandlingsmetoden. Utdrag av en artikkel fra utgiveren av «Oral Topics», april 1922:

Under en snarvisit til Paris fik utgiveren anledning til at træffe dr. Chas. Guebel, en fremragende fransk praktiserende tandlæge og til like førstekirurg ved tandlægeskolen i Paris. Dr. Guebel hadde anvendt den nye metode gjennem længre tid, med de mest vidunderlige resultater. Utgiveren fik overvære behandlingen av adskillige kasus i doktorens praksis fremvisende de mest intrikate og smertefulde kaviteter, alle behandlet absolut uten smertefornemmelser.

Metoden og systemet ved dette længe eftertraktede ideal og system for anæstesi blev opfundet for omtrent 2 aar siden av dr. Fagret i Nizza. Det i dag fuldførte apparat kjendt under navnet Gazotherme, vil sandsynligvis borteliminere al skræk for tandfyldning herefter.»

6. hefte, mai, 1922

1972

Tannlegeassistentenes forening

«Med maiheftet av Tidende fulgte første nummer av bladet «Tannlegeassistenten». Det er organ for Den norske tannlegeassistentforening (NTAF) som skal holde konstituerende årsmøte i Tromsø i september. …

De som nu danner forening, bruker formentlig ikke alle den samme yrkestittel. Noen kaller seg kontorsøstre, som er betegnelsen hentet fra skolen hvor de har gått. Andre, klinikkhjelpersker eller klinikkassistenter, avhengig av hvilke stillinger de innehar i offentlig tannrøkt. Vi skal ikke her kommentere det valg av yrkesbetegnelse som er knyttet til foreningens navn, bortsett fra den bemerkning at likheten mellom N.T.F.’s og den nye forenings navn og initialer kan føre til forveksling hos utenforstående.»

Hefte 6, juni, 1972

2012

Olje av hjertene til 46 frosker

Råd mot tannpine i det gamle Roma

«Celsus skriver at det kunne plasseres et pepperkorn, et eføykorn eller aske fra en flatfisk, alt blandet med harpiks i hullet i tannen. Plinius anbefaler mer bisarre fyllstoffer; muselort, tørket firfislelever eller kållarver - alt i en oljeblandet harpiks. I tillegg ble det lagt inn bly eller tøytrevler i tannen for å styrke eller stabilisere den for best mulig å unngå at den skulle brekke under uttrekkingen.

Et avkok i olje av hjertene fra 46 frosker eller asken av en hund som var død av rabies – blandet ned hennaolje – skulle helles i ørene. En annen oppskrift anbefaler avkok av en edderkopp (fanget med venstre hånd!) støtt sammen med rosenolje. At dette skulle hjelpe på tannpine krevde vel stor styrke i troen.»

Fra artikkelen «De gamle romerne hadde også sine tannklinikker» av tannlege Johnny Grøthe.

Nr. 6 (sommerheftet), juni, 2012